ชื่อวิทยาศาสตร์
Ardisia sanguinolenta
Blume

ชื่อท้องถิ่น | กระดูกไก่, ก้างปลา, มะจ้ำก้อง
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Primulaceae


ถิ่นอาศัย

บนบก

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
ก้านช่อดอก และก้านดอกย่อยมีสีแดงอมชมพู
ดอกที่เริ่มบาน เห็นเกสรเพศผู้ประกบกันอยู่กลางดอก
ผลมีเนื้อ เมล็ดเดียว
ก้านช่อดอก ก้านดอกย่อย มีสีแดง
เกสรเพศผู้ 5 อัน ประกบอยู่กลางดอก

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้พุ่ม (shtub)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 1 ถึง 2
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : ไม่พบข้อมูล
ลักษณะเปลือกลำต้น : ไม่พบข้อมูล

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : ไม่พบข้อมูล
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ใบหอกกลับ (oblanceolate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ช่อแยกแขนง (panicle)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : แดง

ลักษณะ : รูปกงล้อ (rotate)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ชมพู

สี : เหลือง
จำนวน (อัน) : 5

รังไข่ : รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ (haplf-inferior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ไม่พบข้อมูล
ผลสด : ผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe)
ผลแห้ง : ไม่พบข้อมูล

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง