RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.

ชื่อท้องถิ่น | ตะบูนดำ
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Meliaceae


ถิ่นอาศัย

Mangrove forest (ป่าชายเลน)พืชป่าชายเลน

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ลักษณะทรงพุ่ม
เปลือกแตกเป็นร่อง
โคนต้นมีพูพอนเล็กน้อย
ผลขนาดเล็กกว่าตะบูนขาว ผลรูปร่างกลมแต่บิดเบี้ยวเล็กน้อย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 20 ถึง 30
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นร่อง

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว (pinnate)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : 1-3 คู่
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รี (elliptic)
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ช่อแยกแขนง (panicle)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : เขียว

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : ขาว

สี : ขาว
จำนวน (อัน) : 8

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : -
ผลแห้ง : ผลแห้งแตกตามรอยประสาน (septicidal capsule)

การกระจายที่พบ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

-