ชื่อวิทยาศาสตร์
Xylocarpus moluccensis
(Lam.) M.Roem.

ชื่อท้องถิ่น | ตะบูนดำ
ชื่อสามัญ | ไม่พบชื่อสามัญ
วงศ์ | Meliaceae


ถิ่นอาศัย

อื่นๆ

จุดสังเกต
สามารถเลือกเพื่อดูภาพประกอบที่ด้านล่าง
ลักษณะทรงพุ่ม
เปลือกแตกเป็นร่อง
โคนต้นมีพูพอนเล็กน้อย
ผลขนาดเล็กกว่าตะบูนขาว ผลรูปร่างกลมแต่บิดเบี้ยวเล็กน้อย

ภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


รายละเอียด

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้ต้น (tree)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : กลม (rounded)
ความสูง (เมตร) : 20 ถึง 30
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : ไม่พบข้อมูล
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : สีน้ำตาลเข้ม
ลักษณะเปลือกลำต้น : แตกเป็นร่อง

ยาง : ไม่มี
สีของยาง : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของใบ : ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว (pinnate)
สีของใบ : ไม่พบข้อมูล
จำนวนใบย่อย (ใบ) : 1-3 คู่
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : ตรงข้าม (opposaite)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : รี (elliptic)
ปลายใบ : มน (obtuse)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ช่อแยกแขนง (panicle)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ (axillary)

ลักษณะ : แยกจากกัน (polypetalous)
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : เขียว

ลักษณะ : ไม่พบข้อมูล
จำนวน (กลีบ) : 4
สี : ขาว

สี : ขาว
จำนวน (อัน) : 8

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)
จำนวน (อัน) : ไม่พบข้อมูล
สี : ไม่พบข้อมูล
กลิ่น : ไม่พบข้อมูล

ชนิดของผล : ผลเดี่ยว (simple fruit)
ผลสด : ไม่พบข้อมูล
ผลแห้ง : ผลแห้งแตกตามรอยประสาน (septicidal capsule)

การกระจายในภาคตะวันออก
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง