RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Turraea pubescens Hell. var. billardieri (DC.) Pellegr.

ชื่อท้องถิ่น | มูกเตี้ย
ชื่อสามัญ | -
วงศ์ | Meliaceae


ถิ่นอาศัย

Terrestrial (บนบก)

ลักษณะเด่นและภาพประกอบ

คลิกที่ภาพหรือข้อความเพื่อดูภาพประกอบขนาดใหญ่

ดอกช่อ สีขาว กลีบดอกแคบปลายม้วน เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันสีขาวปลายเหลือง เกสรเพศเมียปลายพองออก
ผลสุกแตกแบบแคปซูล มี 4 เมล็ด เมล็ดสีดำ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะวิสัย (habit) : ไม้พุ่ม (shtub)
เรือนยอด ทรงพุ่ม (crow shape) : รูปกรวย (conical)
ความสูง (เมตร) : 1 ถึง 2
ความกว้างทรงพุ่ม (เมตร) : 0 ถึง 0

ชนิดของลำต้น
ลำต้นใต้ดิน (underground stem) : -
ลำต้นเหนือดิน (aerial stem) : ตั้งตรงเองได้

สีเปลือกลำต้น : -
ลักษณะเปลือกลำต้น : เรียบ

ยาง : -
สีของยาง : -

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยว (simple leaf)
สีของใบ : -
จำนวนใบย่อย (ใบ) : -
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง (phyllotaxy) : สลับ (alternate)
รูปร่างแผ่นใบ (leat shap) : ไข่ (ovate)
ปลายใบ : แหลม (acute)
โคนใบ : สอบเรียว (attenuate)
ขอบใบ : เรียบ (entire)

ชนิดของดอก : ชดอกช่อ (inflorescence)
ตำแหน่งที่ออกดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง (cauliflorous)

ลักษณะ : โคนเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : เขียว

ลักษณะ : -
จำนวน (กลีบ) : 5
สี : ขาว

สี : ขาว ปลายสีเหลือง
จำนวน (อัน) : 10

รังไข่ : รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary)
จำนวน (อัน) : -
สี : -
กลิ่น : -

ชนิดของผล : -
ผลสด : ผลสด แต่เมื่อแก่แตกแบบแคปซูล
ผลแห้ง : ผลแห้งแตกตามรอยประสาน (septicidal capsule)

การกระจายที่พบ
ระยอง
สระแก้ว

เอกสารอ้างอิง

-