RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

MARINE : BIVALVE Mollusc หอยทะเลสองฝาในเมืองไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 942

ผู้จัดทำ

ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา