RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ : RSPG-สถานีบูรพา

ติดตามสาระความรู้ บทความสนุกๆ และข่าวสารของเรา

ชนิดของปูฟองน้ำที่พบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีและระยอง Species of

“ปูว่ายน้ำ” แห่งหมู่เกาะแสมสาร ผู้เขียน

ปูใบ้พิษบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ผู้เขียน รศ.ดร.

ความผันแปรของลวดลายสีของปูใบ้หิน ผู้เขียน รศ.ดร.

10/35

Sootanan, P., Dumrangrojwattana, P., Chwapreecha, B., Khachonpisitsak, S., Sukparangsi, W., Tangkrock-olan, N., Rattanaseth, R., Mungkung, P., & Leelathakul, N. (2022). RSPG-Burapha: Database and Web Application of Eastern Local Resources. Burapha Science Journal, 27(3), 1490-1516.