กุ้ง กั้ง ปู
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
เพรียงหิน
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ที่พบใน ภาคตะวันออกให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
มด
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มมด ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มมด ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
หอย
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอย ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มหอย ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
  ย้อนกลับ
หน้าแรก ชีวภาพ สัตว์ (Animalia)  ค้นหา

ผลการค้นหา

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica maxima
ชื่อสามัญ Partridge Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญกระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica perdix
ชื่อสามัญ Partridge Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ หอยเวียนธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica perspectiva
ชื่อสามัญ Clear Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica picta
ชื่อสามัญ Clear Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus areola
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus fenestratus
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus implexus
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus infundibulifeormis
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus variegatus
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยหวาน หอยพราน หอยเทพรส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia ambulacrum
ชื่อสามัญ Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยหวาน หอยแค หอยพราน หอยเทพรส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia areolata
ชื่อสามัญ Spotted Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยตุ๊กแก หอยหูกระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia lutosa
ชื่อสามัญ Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยหมาก หอยตุ๊กแก หอยหูกระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia spirata
ชื่อสามัญ Spiral Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยตุ๊กแกชั้นโซมาเรีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia valentiana
ชื่อสามัญ Valentine's Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยตุ๊กแก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia zeylanica
ชื่อสามัญ Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pollia fumosa
ชื่อสามัญ Smoky goblet
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pollia rubiginosa
ชื่อสามัญ Smoky goblet
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cantharus tranquebaricus
ชื่อสามัญ Smoky goblet
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pollia undosa
ชื่อสามัญ Smoky goblet
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitrella scripta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina mendicaris
ชื่อสามัญ Striped engina,  Bumble bee snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Metula metulina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Columbraria obscura
ชื่อสามัญ Obscure dwarf triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubraria muricata
ชื่อสามัญ Maculated Dwarf Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Kanamarua adonis
ชื่อสามัญ Vampire Shells
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina armillata
ชื่อสามัญ Neptunes, Whelks and Allies
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina lineata
ชื่อสามัญ Banded Engina
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina phasinola
ชื่อสามัญ Neptunes, Whelks and Allies
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina zonalis
ชื่อสามัญ Neptunes, Whelks and Allies 
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina alveolata
ชื่อสามัญ Handsome engina
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pisania ignea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassaria pusilla
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassaria sinensis
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius wanneri visayensis
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius acuminatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius alescens
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius arcularis
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius caelatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius comptus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius concinnus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius conoidalis
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius coronatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius crebricostatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius crematus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius dorsatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius foveolatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius globosus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius graphiterus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius hirtus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius horridus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius jacksonianus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius livescens
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius macrocephalus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius miersites
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius niger
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius nodifer
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius olivaceus
ชื่อสามัญ Olive Nassa
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius optimus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius protrusidens
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius pseudoconcinnus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius psila
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius pullus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius pusilla
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius splendidulus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius dorsatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius venustus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phos roseatus
ชื่อสามัญ Rosy roseatus
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phos sculptilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phos senticosus
ชื่อสามัญ Pacific phos
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euplica scripta
ชื่อสามัญ Dotted dove shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euplica deshayesii
ชื่อสามัญ Dove Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euplica varians
ชื่อสามัญ Dove Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mokumea albovittata
ชื่อสามัญ Mokumea
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paradalinops testudinaria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pictocolumbella ocellata
ชื่อสามัญ Lightning Dove Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strombina turrita
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดพุทธา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zafra troglodytes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดพุทธา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zafra hervieri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดพุทธา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zafra pumila
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemifusus colosseus
ชื่อสามัญ Colossal False Fusus
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brunneifusus ternatanus
ชื่อสามัญ Ternate False Fusus
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปุ่มเกลียวเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Volegalea cochlidium
ชื่อสามัญ Spiral melongena
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปุ่มเกลียวเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pugilina cochlidium
ชื่อสามัญ Spiral melongena
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปุ่มเกลียวเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pugilina ternatana
ชื่อสามัญ Spiral melongena
ชื่อท้องถิ่น หอยรังนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora cyathulum
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยรังนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora funiculata
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบสัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora quadriradiata
ชื่อสามัญ Radially-ribbed keyhole limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora mus
ชื่อสามัญ Mouse keyhole limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora sieboldii
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora subcalyculata
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบรู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora tricaonica
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบรู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora reevei
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยรูกุญแจ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora rueppellii
ชื่อสามัญ Rüppell's keyhole limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบปากแหว่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emarginula crassicostata
ชื่อสามัญ Thick Emarginula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emarginula exima
ชื่อสามัญ Slipper Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Montfortula fujitai 
ชื่อสามัญ Slipper Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบสี่สัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emarginula puncticulata
ชื่อสามัญ Limpets
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emarginula retecosa
ชื่อสามัญ Limpets
ชื่อท้องถิ่น หอยโล่จีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutus sinensis
ชื่อสามัญ Chinese Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยโล่ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutus unguis
ชื่อสามัญ Hoof Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบยอดโค้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Montfortista panhi
ชื่อสามัญ Panh's Emarginula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemitoma octoradiata
ชื่อสามัญ Limpets
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊กจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calyptrea chinesis
ชื่อสามัญ Chinese hat
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmauius extinctorium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ergaea walshi
ชื่อสามัญ Walsh's/Eastern White Slipper Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea equestris
ชื่อสามัญ False cup-and-saucer
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea hipponiciformis
ชื่อสามัญ False cup
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Puludinellassiminea
ชื่อสามัญ Brackish Mud Snails
ชื่อท้องถิ่น หอยก้นแหลมปุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinolittorina pascua
ชื่อสามัญ Pyram Prickly/Topped Prickly/Trochoidal Rock Winkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกปุ่มเปลือกเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinolittorina millegrana
ชื่อสามัญ Ventricose Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยถังจิ๋ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinolittorina vidua
ชื่อสามัญ Common Prickle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพรก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria articulata
ชื่อสามัญ Articulated Littorina
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกลายกระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria carinifera
ชื่อสามัญ Carinate Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria intermedia
ชื่อสามัญ Periwinkle /Littorine shell
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกปากดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria melanostoma
ชื่อสามัญ Black Mouthed Periwinkle /Widow Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria pallescens
ชื่อสามัญ Periwinkle /Littorine shell
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกป่าเลน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria scabra
ชื่อสามัญ Scabra periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria strigata
ชื่อสามัญ Striped Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกลายคลื่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria undulata
ชื่อสามัญ Undulate Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกปุ่มยอดมน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinolittorina australis
ชื่อสามัญ Noduled Littorina
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peasiella roepstorffiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectarius pagodus
ชื่อสามัญ Pagoda Prickly Winkle
ชื่อท้องถิ่น หอยจานรองเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea cicatricosa
ชื่อสามัญ Hoof Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยจานรองเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea dormitoria
ชื่อสามัญ Hoof Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยจานรองเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea tortilis
ชื่อสามัญ False cup-and-saucer
ชื่อท้องถิ่น หอยจานรองเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sabia conica
ชื่อสามัญ Hoof Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยสีม่วง หอยม่วง หอยฟองน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Janthina umbilicata
ชื่อสามัญ Elongate Janthina / Globular/Elongate Janthina/ Glossy Violet Snail/ Purple Sea Shell/Violet Shells/ Violet Sea Snails/ Purple Sea Snails
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypermastus echinodisci
ชื่อสามัญ Eulimids
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypermastus minor
ชื่อสามัญ Eulimids
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypermastus tenuissimae
ชื่อสามัญ Eulimids
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melanella bovicornu
ชื่อสามัญ Eulimids
ชื่อท้องถิ่น หอยดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astralium calcar
ชื่อสามัญ Wheel-like Star Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัว หอยอูด หอยมุกไฟ หอยโข่งเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astralium rhodostomum
ชื่อสามัญ Turban shell, rosemouth starshell
ชื่อท้องถิ่น หอยดาวแปซิฟิก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astraea haematraga
ชื่อสามัญ Pacific Star-shell
ชื่อท้องถิ่น หอยดาวสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astralium semicostatum
ชื่อสามัญ Half-ribbed Star shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัว หอยอูด หอยมุกไฟ หอยโข่งเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bathyliotina schepmani
ชื่อสามัญ Turban shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัว หอยอูด หอยมุกไฟ หอยโข่งเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bolma guttata
ชื่อสามัญ Sandpaper Bolma
ชื่อท้องถิ่น หอยดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bolma (Bolma) henica
ชื่อสามัญ Abyssal Bolma; Deep Sea Star Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lunella cinerea
ชื่อสามัญ Smooth Moon Turban; Ash-coloured Turbo
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวปากเงินหอยอูด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo argyrostomus
ชื่อสามัญ Silver-mouth Turban
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวสีน้ำตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo bruneus
ชื่อสามัญ Brown Pacific Turban
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวปากเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo chrysostomus
ชื่อสามัญ Gold-mouth Turban
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวมงกุฎ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lunella coronata
ชื่อสามัญ Coronate Moon Turban
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวเขียว หอยโข่งเขียว หอยโข่งไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo marmoratus
ชื่อสามัญ Great Green Turban
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวน้ำลึก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo petholatus
ชื่อสามัญ Tapestry Turban
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัว หอยอูด หอยมุกไฟ หอยโข่งเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo stenogyrus
ชื่อสามัญ Turban shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัว หอยอูด หอยมุกไฟ หอยโข่งเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo tursicus
ชื่อสามัญ Turban shell
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calliostoma iris
ชื่อสามัญ Button top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calliostoma tranquebarium
ชื่อสามัญ Tranguebar Top
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calliostoma virescens
ชื่อสามัญ Button top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calliostoma denticulatus
ชื่อสามัญ Button top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysostoma paradoxum
ชื่อสามัญ Button top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clanculus denticulatus
ชื่อสามัญ Button top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clanculus microdon
ชื่อสามัญ Button top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clanculus margaritarius
ชื่อสามัญ Button top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euchelus asper
ชื่อสามัญ Top shell/ Four-keeled Margarite
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euchelus atratus
ชื่อสามัญ Top shell/ Blackish Margarite
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกข่างลายสวย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rubritrochus pulcherrimus
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hybochelus cancellatus
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Isanda coronata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monilea belcheri
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monilea callifera
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monilea smithi
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monodonta canalifera
ชื่อสามัญ Top shell/ Canal Monodont
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monodonta callifera
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monodonta labio
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยเป่าฮื้อเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stomatella auricula
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกข่างใหญ่ หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectus fenestratus
ชื่อสามัญ Top shell/ Fenestratus Top
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกข่างใหญ่ หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectus niloticus
ชื่อสามัญ Commercial Trochus/Top Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกข่างใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectus pyramis
ชื่อสามัญ Pyramid Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกข่างใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trochus chloromphalus
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trochus conus
ชื่อสามัญ Cone-shaped Top
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trochus hanleyanus
ชื่อสามัญ Lined Top
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trochus maculatus
ชื่อสามัญ Maculated/Mottled Top Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trochus niloticus
ชื่อสามัญ Commericial Top
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trochus radiatus
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาวแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trochus sacellum rota
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trochus stellatus
ชื่อสามัญ Stellate Trochus
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turcica maculata
ชื่อสามัญ Guam Button Top
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Umbonium vestiarum
ชื่อสามัญ Common Button Top
ชื่อท้องถิ่น หอยทับทิมเกาะกวม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ethalia guamensis
ชื่อสามัญ Guam button top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเกราะ หอยตีนช้าง หอยเท้าช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Casmaria ponderosa
ชื่อสามัญ Heavy/Ponderous Bonnet
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเกราะ หอยตีนช้าง หอยเท้าช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassis cornuta
ชื่อสามัญ Horned Helmet Shell/ Yellow/Giant Helmet
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Galeodea alcocki
ชื่อสามัญ Alcock's False Tun
ชื่อท้องถิ่น หอยกระต่ายลายหมากรุก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalium areola
ชื่อสามัญ Checkerboard bonnet
ชื่อท้องถิ่น หอยกระต่ายสีเทา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalium glaucum
ชื่อสามัญ Grey Bonnet /Glaucus Bonnet
ชื่อท้องถิ่น หอยกระต่ายลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Semicassis bisulcata
ชื่อสามัญ Japanese Bonnet; Globular Helmet
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนานเวียนลึก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tonna canaliculata
ชื่อสามัญ Chaneled Tun
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนานลายจุด หอยโข่งเปลือกบาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tonna dolium
ชื่อสามัญ Spotted Tun/ Spotted Cask
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tonna galea
ชื่อสามัญ Giant/Brown/Helmet/Oil Lamp Tun
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tonna lischkeana
ชื่อสามัญ Lischke's Tun
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนานลายแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tonna sulcosa
ชื่อสามัญ Banded Tun
ชื่อท้องถิ่น หอยวงเวียนจิ๋ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudoliotia granulosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleotrivia globosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eratoena sulcifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trivellona paucicostata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเปลือกบางเกลียวลึก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vanikoro cancellata
ชื่อสามัญ Cancellate Vanikoro
ชื่อท้องถิ่น หอยเปลือกบาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vanikoro fenestrata
ชื่อสามัญ Vanikoro
ชื่อท้องถิ่น หอยเปลือกบาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vanikoro plicata
ชื่อสามัญ Vanikaro
ชื่อท้องถิ่น หอยเปลือกบ้างยอดม้วน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vanikoro helicoidea
ชื่อสามัญ Helicoid Vanikaro
ชื่อท้องถิ่น หอยแต่งตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stellaria solaris
ชื่อสามัญ Sun carrier shell
ชื่อท้องถิ่น หอยแต่งตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tugurium indicum
ชื่อสามัญ Indian Carrier-shell
ชื่อท้องถิ่น หอยแต่งตัวเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xenophora solarioides
ชื่อสามัญ Carrier shells
ชื่อท้องถิ่น หอยแต่งตัวชิ้นเปลือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xenophora corrugata
ชื่อสามัญ Rough Carrier Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยแต่งตัวทะเลใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xenophora solarioides
ชื่อสามัญ Minute/Solar Carrier Shell
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยพันตา เบี้ยหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arestorides argus
ชื่อสามัญ Hundred-Eyed Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยนกนางแอ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bistolida hirundo
ชื่อสามัญ Swallow Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยคีนเนอร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bistolida kieneri
ชื่อสามัญ Kiener's Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยแผ่นที่เล็ก เบี้ยฟันแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bistolida stolida rubiginosa
ชื่อสามัญ Stolid cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยแก้ว เบี้ยนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monetaria annulus
ชื่อสามัญ Gold-ringer Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยอาหรับ เบี้ยควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mauritia arabica
ชื่อสามัญ Arabian Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยโป่งลายเสือ หอยเบี้ยแก้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea tigris
ชื่อสามัญ Tiger Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยสามขีด หอยเบี้ยอเซลลัส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Palmadusta asellus
ชื่อสามัญ Asellus/Little Donkey/Little Ass Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยแก้เล็ก เบี้ยหัวงู หอยเบี้ยต่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monetaria caputserpentis
ชื่อสามัญ Serpent's-Head/Snake-Head Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยแดงปากม่วง เบี้ยขาวแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lyncina carneola
ชื่อสามัญ Carnelian/Orange Banded/Purple Mouthed Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยข้างท้องจุด เบี้ยคอริก้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea caurica dracaena
ชื่อสามัญ Dragon Caurica
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea cylindrica
ชื่อสามัญ Cylindrical Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยอกม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ovatipsa chinensis
ชื่อสามัญ Chinese Cowry
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea chinensis coloba
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea cicercula lienardi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยลายไขว้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea clandestina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยจิ๋วม่วงชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea contaminata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยอกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea coloba greegori
ชื่อสามัญ Stunted Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยหัวท้ายแหลม เบี้ยตะแกรง เบี้ยสับปะรด เบี้ยยานัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea cribraria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea cribraria comma
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยผู้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea eglantina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยข้างดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea erosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยเขียวท้องเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea errones
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยหิงห้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea felina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea fimbriata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยทับทิมทิง เบี้ยเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea grobulus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea gracilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยกัตตาต้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea guttata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea hammondae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea isabella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยขบ้องยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea interrupta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยกวางดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea lamackii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยแผ่นที่ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea mappa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยแก้ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea mauritiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยจิ๋วน้ำตาลหัวท้ายม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea microdon
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยกวางดาวเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea miliaris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยจั่น เบี้ยจั๊กจั่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea moneta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยผิวมะกรูด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea nucleus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea nivosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยอินเดียหลังฝ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea onyx onyx
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยอินเดียดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea onyx melanesiae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยอินเดียหลังเทา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea onyx saccincta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยเขียวท้องน้ำตาลครีม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea ovum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea pericalles
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยสีเทาจุดสีน้ำตาลตัวกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea pullida
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยฟันดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea pulchella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea pulicaria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยจิ๋วจุกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea punctata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยฟันดำขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea pyriformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea quadrimaculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยเสือแปลก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea scurra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea staphylaea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยแผนที่เล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea stolida
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยหน้าดำ เบี้ยท้องดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea talpa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยเนื้อแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea teres
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea ursellus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยไข่นก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea vitellus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยวอร์คเกอรี่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea walkeri
ชื่อสามัญ Walker's Cowry
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea xanthodon
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraea ziczac undata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยอีโร่ซ่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erosaria erosa
ชื่อสามัญ Erosa Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยสี่ตา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erosaria gangranosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยสี่ตาหลังฝ้าขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erosaria gangranosa reentsi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลามาร์ค
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erosaria lamarckii redimita
ชื่อสามัญ Lamarck's Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลายจุดขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erosaria miliaris
ชื่อสามัญ Millet Cowrie Millitary Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยโอนิซส์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea adusta melanesiae
ชื่อสามัญ Onyx Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยเขียวท้องเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea errones
ชื่อสามัญ Wanddering/Erroneous Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยโอนิซส์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea onyx
ชื่อสามัญ Onyx Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลูกแพร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea pyriformis
ชื่อสามัญ Pear-shaped Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยแต้มสีน้ำตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficadusta pulchella pericalles
ชื่อสามัญ Beautiful Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลายแผนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leporicypraea mappa
ชื่อสามัญ Map cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยหัวท้ายจุดสีส้ม หอยเบี้ยอิซาเบล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Luria isabella
ชื่อสามัญ Isabel's/Isabella/Fawn-coloured Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยขาวแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lyncina carneola
ชื่อสามัญ Carnelian Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยน้ำตาลลายแต้มขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lyncina leucodon leucodon
ชื่อสามัญ Thin White-toothed Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลิงซ์ เบี้ยไข่นกคุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lyncina lynx
ชื่อสามัญ Lynx Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลายแต้มขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lyncina nivosa
ชื่อสามัญ Cloudy Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยไข่นก หอยเบี้ยกวางดาวใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lyncina vitellus
ชื่อสามัญ Little Calf/Milk Spotted/Pacific Deer Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยอาหรับ หอยเบี้ยควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mauritia arabica asiatica
ชื่อสามัญ Arabian Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mauritia depressa
ชื่อสามัญ Depressed/Honey Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยอิแกลนทิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mauritia eglantina
ชื่อสามัญ Dog-Rose/Eglantine Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยแก้ใหญ่ หอยเบี้ยอีแก้ หอยเบี้ยโพล้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mauritia mauritiana
ชื่อสามัญ Humpback/Chocolate/Mourning Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลูกแพร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mauritia scurra
ชื่อสามัญ Pear-shaped Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยแมว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melicerona felina
ชื่อสามัญ Cat/Kitten Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยจั่น หอยเบี้ยจักจั่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monetaria moneta
ชื่อสามัญ Money Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยนิวเคลียส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nucleolaris nucleus
ชื่อสามัญ Nucleus Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยสีเนื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Palmadusta clandestina
ชื่อสามัญ Clandestine Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยปากจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Palmadusta contaminata
ชื่อสามัญ Contaminated Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลายซิกแซก เบี้ยทางมะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Palmadusta ziczac
ชื่อสามัญ Zigzag Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยเกาะสุรินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Perisserosa guttata surinensis
ชื่อสามัญ Surin cowrie
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Perisserosa fimbiata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยเขียวหลังแต้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Purpuradusta gracilis
ชื่อสามัญ Graceful/Slender/Blotched/Marked Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยเมล็ดถั่ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pustularis cicercula lienardi
ชื่อสามัญ Chick-pea Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยเมล็ดกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pustularis globulus
ชื่อสามัญ Globular Cowrie
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pustularis globulus globulus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยองุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Staphylaea staphylaea consobrina
ชื่อสามัญ Grape Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยท้องดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Talparia talpa
ชื่อสามัญ Mole Cowrie
ชื่อท้องถิ่น ปูฟองน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conchoecetes atlas
ชื่อสามัญ Shell-carrying crab
ชื่อท้องถิ่น ปูฟองน้ำเล็บแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conchoecetes intermedius
ชื่อสามัญ Shell-carrying crab
ชื่อท้องถิ่น ปูฟองน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lauridromia indica
ชื่อสามัญ Cannonball sponge crab
ชื่อท้องถิ่น ปูฟองน้ำขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lewindromia unidentata
ชื่อสามัญ Dromid crab
ชื่อท้องถิ่น ปูจั๊กจั่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ranina ranina
ชื่อสามัญ Red frog crab, Spanner crab
ชื่อท้องถิ่น ปูฤาษี, ปูหน้าหลบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calappa clypeata
ชื่อสามัญ Hermit crab
ชื่อท้องถิ่น ปูฤาษี, ปูหน้าหลบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calappa hepatica
ชื่อสามัญ Reef box crab, hepatic box crab
ชื่อท้องถิ่น ปูฤาษี 4 จุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calappa philargius
ชื่อสามัญ Spectacled box crab, Four-spotted box crab
ชื่อท้องถิ่น ปูหนุมาน 6 ตุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ashtoret lunaris
ชื่อสามัญ Yellow moon crab, Spotted moon crab
ชื่อท้องถิ่น ปูหนุมานลายดอกไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Matuta planipes
ชื่อสามัญ Flower moon crab
ชื่อท้องถิ่น ปูหนุมานลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Matuta victor
ชื่อสามัญ Common moon crab, Victorius moon crab
ชื่อท้องถิ่น ปูเป้ใหญ่, ปูชะนี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorippe quadridens
ชื่อสามัญ Sumo crab, Urchin crab
ชื่อท้องถิ่น ปูเป้เล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorippoides facchino
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้ตาแดง, ปูใบ้ตะเกียง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eriphia ferox
ชื่อสามัญ Rough red-eyed crab
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้สีน้ำตาล, ปูใบ้ก้ามโต
ชื่อวิทยาศาสตร์ Menippe rumphii
ชื่อสามัญ Maroon stone crab
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้สีน้ำตาล, ปูใบ้ก้ามโต
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myomenippe hardwickii
ชื่อสามัญ Thunder crab, Stone crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphaerozius nitidus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้ก้ามเรียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epixanthus frontalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้ลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ozius guttatus
ชื่อสามัญ Spotted belly rock crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ozius rugulosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucrate alcocki
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucrate crenata
ชื่อสามัญ Blunt-spined euryplacid crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scalopidia indica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scalopidia spinosipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arcania heptacantha
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arcania novemspinosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixa cylindrus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coleusia huilianae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Doclea amata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Doclea ovis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hyastenus aries
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hyastenus diacanthus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalangipus longipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูแมงมุมแต่งตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camposcia retusa
ชื่อสามัญ Velcro crab, Camposcia Decorator Crab
ชื่อท้องถิ่น ปูแมงมุมหน้าหัก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Micippa philyra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Schizophrys aspera
ชื่อสามัญ Common decorator crab
ชื่อท้องถิ่น ปูจาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptopodia fornicata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูจาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptopodia laevimana
ชื่อสามัญ Buckler crab
ชื่อท้องถิ่น ปูก้ามยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Enoplolambrus pransor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูก้ามยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parthenope longimanus
ชื่อสามัญ Elbow crab
ชื่อท้องถิ่น ปูก้ามยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinolambrus longispinis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูก้ามยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinolambrus pelagicus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinolambrus sp.
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Galene bispinosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูก้ามปุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Halimede ochtodes
ชื่อสามัญ Knob crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zebrida adamsii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heteropanope glabra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pilumnus vespertilio
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Podophthalmus vigil
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าก้ามลีบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lupocycloporus gracilimanus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monomia haanii
ชื่อสามัญ Red swimming crab
ชื่อท้องถิ่น ปูม้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Portunus pelagicus
ชื่อสามัญ Blue swimming crab, Flower crab
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าสามจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Portunus sanguinolentus
ชื่อสามัญ Three-spot swimming crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xiphonectes hastatoides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xiphonectes tweediei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scylla olivacea
ชื่อสามัญ Orange mud crab
ชื่อท้องถิ่น ปูม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scylla tranquebarica
ชื่อสามัญ Purple mud crab
ชื่อท้องถิ่น ปูเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scylla paramamosain
ชื่อสามัญ Green mud crab
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Goniosupradens acutifrons
ชื่อสามัญ Spine-fronted Swimming Crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Charybdis) affinis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Charybdis) anisodon
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าขาลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Charybdis) annulata
ชื่อสามัญ Banded-legswimming crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Charybdis) callianassa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าเข้ารีต ปูกางเขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Charybdis) feriatus
ชื่อสามัญ Crucifix crab
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าอินโดแปซิฟิก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Charybdis) hellerii
ชื่อสามัญ Indo-Pacific swimming crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Charybdis) japonica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Charybdis) lucifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าหิน ปูม้าแดง หรือ ปูก้ามปุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis natator
ชื่อสามัญ Red swimming crab, Ridged swimming crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Charybdis (Goniohellenus) truncata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าหิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thalamita crenata
ชื่อสามัญ Crenate swimming crab, Widefront swimming crab, Spiny Rock Crab
ชื่อท้องถิ่น ปูม้าหิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thalamita pelsarti
ชื่อสามัญ Rock swimming crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thalamita danae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thalamita prymna
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thalamita sima
ชื่อสามัญ Four-lobes swimming crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thalamita spinimana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้ปะการัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trapezia cymodoce
ชื่อสามัญ Coral crab
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้หิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Actaeodes areolatus
ชื่อสามัญ Rock crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Etisus utilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้ทับทิม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Liomera venosa
ชื่อสามัญ Ruby reef crab
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้หิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptodius exaratus
ชื่อสามัญ Common rock crab
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้ลายดอกไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Atergatis floridus
ชื่อสามัญ Floral egg crabs, Green egg crab
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้หลังเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Atergatis intergerrimus
ชื่อสามัญ Red egg crab
ชื่อท้องถิ่น ปูใบ้ลายแผนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lophozozymus pictor
ชื่อสามัญ Mosaic crab, Thunder crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardisoma carnifex
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูแสมแกละ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Grapsus albolineatus
ชื่อสามัญ Mottled Sally-light foot crab
ชื่อท้องถิ่น ปูแสมหินก้ามม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Metopograpsus frontalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูแสมหินก้ามแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Metopograpsus latifrons
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Metopograpsus oceanicus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plagusia squamosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูสมแกละ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plagusia immaculata
ชื่อสามัญ Tuberculated Sally-light-foot crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Episesarma mederi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Episesarma versicolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Geosesarma krathing
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parasesarma pictum
ชื่อสามัญ Red-clawed crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parasesarma plicatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Perisesarma emolpe
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Metaplex dentipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูแสมก้ามยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Metaplex elegans
ชื่อสามัญ Orange signaller crab
ชื่อท้องถิ่น ปูแป้น, ปูจาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Varuna yui
ชื่อสามัญ Sundaic paddler crab
ชื่อท้องถิ่น ปูทหาร, ปูปั้นทราย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dotilla myctiroides
ชื่อสามัญ Soldier crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Macrophthalmus laevimanus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Australuca annulipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูก้ามดาบก้ามขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Austruca perplexa
ชื่อสามัญ White-palm fiddler crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gelasimus tetragonon
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ปูก้ามดาบก้ามส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gelasimus vocans
ชื่อสามัญ Orange fiddler crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptuca pugilator
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tubuca forcipata
ชื่อสามัญ Forceps fiddler crab
ชื่อท้องถิ่น ปูก้ามดาบก้ามม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tubuca paradussumieri
ชื่อสามัญ Purple fiddler crab
ชื่อท้องถิ่น ปูลมตายาว,ปูตาผี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocypode ceratopthalmus
ชื่อสามัญ Horned-eyed ghost crab
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraclita singaporensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraclita squamosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraclita kuroshioensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myopopone castanea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myopopone castanea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Mystrium camillae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mystrium camillae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Prionopelta kraepelini
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prionopelta kraepelini
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Stigmatomma crenatum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stigmatomma crenatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Stigmatomma quadratum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stigmatomma quadratum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Stigmatomma reclinatum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stigmatomma reclinatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Stigmatomma rothneyi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stigmatomma rothneyi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Xymmer phungi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xymmer phungi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dolichoderus affinis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus affinis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดก้นห้อยท้ายแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus beccarii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dolichoderus butteli
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus butteli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดก้นห้อยอกหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus cuspidatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dolichoderus erectilobus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus erectilobus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dolichoderus feae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus feae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dolichoderus laotius
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus laotius
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดก้นห้อยยอดไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus semirugosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dolichoderus siggii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus siggii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดก้นห้อยเอวกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus sulcaticeps
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dolichoderus taprobanae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus taprobanae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dolichoderus taprobanae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus taprobanae siamensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดก้นห้อยธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichoderus thoracicus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดดำทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Iridomyrmex anceps
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Ochetellus glaber
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochetellus glaber
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Philidris cordata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Philidris cordata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Philidris myrmecodiae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Philidris myrmecodiae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tapinoma indicum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tapinoma indicum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเหม็น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tapinoma melanocephalum
ชื่อสามัญ Ghost ant
ชื่อท้องถิ่น มดเอวแบนตีนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex albipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเอวแบนเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex butteli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex brunneus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex brunneus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex difficilis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex difficilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex elatior
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex elatior
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex grandis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex grandis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex horni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex horni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเอวแบนโคลนขาขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex kraepelini
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเอวแบนหัวใจ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex lisae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex modiglianii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex modiglianii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex obscurior
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex obscurior
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex pratensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex pratensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex reductus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex reductus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex strenuus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex strenuus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex vitiensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex vitiensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Technomyrmex yamanei
ชื่อวิทยาศาสตร์ Technomyrmex yamanei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดทหารสยาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus artipus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดทหารบิงแฮม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus binghamii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus brevipodus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus brevipodus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดทหารเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus camposi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus changmaianus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus changmaianus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus concavus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus concavus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus cornutus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus cornutus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus cylindripetiolus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus cylindripetiolus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดทหารทราย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus dentatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus doydeei
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus doydeei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus duengkaei
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus duengkaei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus fuchuanensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus fuchuanensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus fulvus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus fulvus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus gracilis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus gracilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus hodgsoni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus hodgsoni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดทหารมลายู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus hottai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus jarujini
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus jarujini
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus khaoyaiensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus khaoyaiensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดทหารอกเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus laeviceps
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus leptotyphlatta
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus leptotyphlatta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus longinodus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus longinodus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus maneerati
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus maneerati
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus minutulus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus minutulus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus nishimurai
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus nishimurai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus nuchiti
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus nuchiti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus paradentatus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus paradentatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus parahuonicus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus parahuonicus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus peguensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus peguensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus pinkaewi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus pinkaewi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus samungi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus samungi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus siamensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus siamensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus sonchaengi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus sonchaengi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus stenocephalus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus stenocephalus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus thailandianus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus thailandianus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus vieti
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus vieti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus watanasiti
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus watanasiti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus wilaiae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus wilaiae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus wiwatwitayai
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus wiwatwitayai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Aenictus yamanei
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aenictus yamanei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดท้องคอคสีนิล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerapachys sulcinodis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Chrysapace costatus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysapace costatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเสี้ยนดินทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorylus laevigatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเสี้ยดินถั่ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorylus orientalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเสี้ยนดินป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorylus vishnui
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Eusphinctus furcatus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eusphinctus furcatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Lioponera longitarsus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lioponera longitarsus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Parasyscia dohertyi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parasyscia dohertyi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Simopone oculata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Simopone oculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Syscia chaladthanyakiji
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syscia chaladthanyakiji
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Syscia reticularis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syscia reticularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Yunodorylus sexspinus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Yunodorylus sexspinus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Zasphinctus siamensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zasphinctus siamensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดค่อมอกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gnamptogenys bicolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดค่อมบิงแฮม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gnamptogenys binghamii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Gnamptogenys chapmani
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gnamptogenys chapmani
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Gnamptogenys coxalis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gnamptogenys coxalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Gnamptogenys cribrata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gnamptogenys cribrata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดค่อมป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gnamptogenys menadensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Gnamptogenys ortostoma
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gnamptogenys ortostoma
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหัวละหม้ายท้ายใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acropyga acutiventris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Acropyga butteli
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acropyga butteli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดน้ำผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anoplolepis gracilipes
ชื่อสามัญ Yellow crazy ant
ชื่อท้องถิ่น Camponotus angusticollis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus angusticollis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะลานขอบผุกำมะถัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus arrogans
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus aureus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus aureus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus auriventris
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus auriventris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะลานหัวดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus camelinus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus concurrens
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus concurrens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะลานก้นห้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus dolichoderoides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus exiguoguttatus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus exiguoguttatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus irritabilis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus irritabilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus irritans
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus irritans
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus khaosokensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus khaosokensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะลานยอดไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus lasiselene
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus mitis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus mitis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus multilarius
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus mutilarius
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะลานนิโคบะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus nicobarensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus oblongus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus oblongus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus paraleonardi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus paraleonardi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus parius
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus parius
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะลานขาขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus rufifemur
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะลานปล้องขี้เถ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus rufoglaucus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus schoedli
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus schoedli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus schulzianus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus schulzianus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มะตะลานเสรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus sericeus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะลานป่าหัดแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus singularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus sophiae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus sophiae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Camponotus weiserti
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camponotus weiserti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Cladomyrma petalae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cladomyrma petalae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cladomyrma sirindhornae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Colobopsis badia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colobopsis badia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Colobopsis cylindrica
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colobopsis cylindrica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Colobopsis explodens
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colobopsis explodens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Colobopsis leonardi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colobopsis leonardi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Colobopsis markli
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colobopsis markli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Colobopsis saundersi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colobopsis saundersi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Colobopsis vitrea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colobopsis vitrea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Colobopsis vitrea praerufa
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colobopsis vitrea praerufa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dinomyrmex gigas
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dinomyrmex gigas
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinopla charermsomi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla charernsomi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinopla cherapunjiensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla cherapunjiensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinopla fisheri
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla fisheri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinopla jeenthongi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla jeenthongi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinopla lineata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla lineata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinopla madli
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla madli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดมุมขาดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla melanarctos
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดมุมขาเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla pallipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinoplastriata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla striata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinopla tritschleri
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla tritschleri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Echinopla tunkuabduljalilii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinopla tunkuabduljalilii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดอกคอดตาโต
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euprenolepis procera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Euprenolepis wittei
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euprenolepis wittei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Lepisiotawatsonii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisiota watsonii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmoteras binghamii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmoteras binghamii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmoteras concolor
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmoteras concolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmoteras cuneonodus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmoteras cuneonodus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmoteras jaitrongi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmoteras jaitrongi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmoteras opalinum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmoteras opalinum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmoteras tomimasai
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmoteras tomimasai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดแดงส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oecophylla smaragdina
ชื่อสามัญ Asian Weaver Ant
ชื่อท้องถิ่น Paraparatrechina opaca
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paraparatrechina opaca
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดรำคาญขายาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paratrechina longicornis
ชื่อสามัญ Crazy ant
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกระทิงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis abdominalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis alatisquamis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis alatisquamis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis arachne
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis arachne
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามหีบเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis arcuata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกระทิงดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis armata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกระทิงไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis bicolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามเคียวใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis bihamata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis boltoni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis boltoni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกระทิงอกยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis calypso
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis carbonaria
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis carbonaria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis cephalotes
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis cephalotes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis chalybea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis chalybea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis craddocki
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis craddocki
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis cryptoceroides
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis cryptoceroides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกระทิงขนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis dives
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามยอดไม้แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis dolomedes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามยอดไม้ดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis flavicornis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis flavoflagella
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis flavoflagellata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis fortis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis fortis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกระทิงเคียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis furcata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มกหนามปล้องไผ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis halidayi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามเกลี้ยงเอวส้อม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis hauxwelli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis hector
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis hector
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis hemiopticoides
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis hemiopticoides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามฮิปโปเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis hippomanes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis hodgsoni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis hodgsoni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามหีบทองแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis illaudata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis illaudata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis illaudata intermedia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามหีบเอวขวาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis inermis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis javanica
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis javanica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis laevigata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis laevigata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามเกลี้ยงขาแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis laevissima
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis lama
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis lama
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามไต้หวัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis latona
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis mitrata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis mitrata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis moesta
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis moesta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกระทิงเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis muelleri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis nigropilosa
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis nigropilosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis noonananti
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis noonananti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis ochracea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis ochracea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis olybria
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis olybria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามฮิปโปใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis phalerata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis piliventris
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis piliventris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามหีบทองง่าม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis proxima
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis pubescens
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis pubescens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามเกลี้ยงดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis rastellata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามหีบดำขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis rixosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis rufipes
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis rufipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis saevissima
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis saevissima kerri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis sculpturata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis sculpturata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis sculpturata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis sculpturata siamensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis shixingensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis shixingensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามหีบดำขอบไร้ขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis striata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามตรีดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis textor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis thailandica
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis thailandica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามตรีแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis thrinax
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกระทิงเทา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis tibialis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis varicolor
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis varicolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis venus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis venus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis villipes
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis villipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Polyrhachis watanasiti
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis watanasiti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามเคียวห่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyrhachis ypsilon
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Prenolepis darlena
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prenolepis darlena
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Prenolepis fustinoda
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prenolepis fustinoda
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดอกคอดสุมาตรา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prenolepis jacobsoni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Prenolepis jerdoni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prenolepis jerdoni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดอกคอดตาลท้องดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prenolepis melanogaster
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Prenolepis naoroji
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prenolepis naoroji
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Prenolepis shanialena
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prenolepis shanialena
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pseudolasius silvestri
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudolasius silvestrii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเอวย้อยไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptanilla thai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดวัวดินมลายู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthomyrmex ferox
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Acanthomyrmex malikuli
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthomyrmex malikuli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Acanthomyrmex mizunoi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthomyrmex mizunoi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Acanthomyrmex thailandensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthomyrmex thailandensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Anillomyrma decamera
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anillomyrma decamera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Calyptomyrmex beccarii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calyptomyrmex beccarii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Calyptomyrmex rectopilosus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calyptomyrmex rectopilosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดปากส้อม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardiocondyla emeryi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Cardiocondyla itsukii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardiocondyla itsukii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Cardiocondyla kagutsuchi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardiocondyla kagutsuchi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเกล็ดเรียบเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardiocondyla wroughtonii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Carebara affinis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carebara affinis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น แมงมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carebara castanea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Carebara diversa
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carebara diversa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Carebara lignata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carebara lignata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Carebara pygmaea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carebara pygmaea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Carebara silenus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carebara silenus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Carebara trechideros
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carebara trechideros
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดปล้องไผ่ธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cataulacus granulatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดปล้องไผ่ปักษ์ใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cataulacus horridus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Cataulacus latus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cataulacus latus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Cataulacus muticus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cataulacus muticus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Cataulacus praetextus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cataulacus praetextus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster aberrans
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster aberrans
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster artifex
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster artifex
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster aurita
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster aurita
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster baduvi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster baduvi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster bandarensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster bandarensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster binghamii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster binghamii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster bourvardi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster bouvardi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดฮี้ดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster coriaria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดฮี้โป่งดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster difformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster dohrni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster dohrni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster dohrni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster dohrni fabricans
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster dohrni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster dohrni kerri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster dubia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster dubia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster ferrarii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster ferrarii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster fraxatrix
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster fraxatrix
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster fumikoae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster fumikoae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster hashimi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster hashimi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดฮี้โป่งเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster inflata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster longipilosa
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster longipilosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดฮี้ปักษ์ใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster modiglianii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster onusta
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster onusta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster physothorax
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster physothorax
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster pia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster pia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster quadriruga
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster quadriruga
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster reticulata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster reticulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดฮี้ทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster rogenhoferi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster rothneyi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster rothneyi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster sewardi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster sewardi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Crematogaster treubi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crematogaster treubi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดลิ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dacetinops concinnus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Dilobocondyla fouqueti
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dilobocondyla fouqueti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Epelysidris brocha
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epelysidris brocha
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Erromyrma latinodis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erromyrma latinodis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Eurhopalothrix heliscata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurhopalothrix heliscata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Gauromyrmex acanthinus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gauromyrmex acanthinus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Kartidris matertera
ชื่อวิทยาศาสตร์ Kartidris matertera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Lasiomyrma wiwatwitayai
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lasiomyrma wiwatwitayai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดบอดฤๅไน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Liomyrmex gestroi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดอกแหลมไพร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lophomyrmex bedoti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดอกแหลมพม่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lophomyrmex birmanus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดอกแหลมนิล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lophomyrmex lucidus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดอกแหลมเมืองจันท์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lophomyrmex striatulus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Mayriella transfuga
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mayriella transfuga
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดโล่ห์บ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Meranoplus bicolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดโล่ห์เหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Meranoplus castaneus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดโลห์เขาสูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Meranoplus laeviventris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดโลห์ปักษ์ใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Meranoplus mucronatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดละเอียดจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monomorium chinense
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดละเอียดหัวท้ายดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monomorium floricola
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดละเอียดบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monomorium pharaonis
ชื่อสามัญ Pharaoh ant
ชื่อท้องถิ่น Myrmecina asiatica
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmecina asiatica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmecina dechai
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmecina dechai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmecina infrata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmecina inflata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmecina inthanonensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmecina inthanonensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmecina maryatiae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmecina maryatiae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmecina raviwonghei
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmecina raviwonghei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmica ritae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmica ritae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmicaria arachnoides
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmicaria arachnoides lutea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmicaria birmana
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmicaria birmana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmicaria brunnea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmicaria brunnea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myrmicaria vidua
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myrmicaria vidua
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดยอดไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paratopula macta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันเอกลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole aglae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันบอร์เนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole annexa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันใต้ร่องลึก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole aristotelis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole binghamii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole binghamii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันสุมาตรา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole bluntschlii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันบัทเทล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole butteli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหัวบุบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole capellinii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันฐานแบน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole cariniceps
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหน้านอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole clypeocornis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันใหญ่หัวขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole comata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันใหญ่ท้องขอบขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole dugasi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหัวเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole elisae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole elongicephala
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole elongicephala
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหัวกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole fervens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole fortis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole fortis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันใหญ่เขาสูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole gatesi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันฮ่องกง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole hongkongensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหน้ายักษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole hortensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole huberi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole huberi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันกระโดด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole inornata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหนวดสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole inscrobiculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันจ่าชวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole jacobsoni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันขายาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole magrettii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole megacephala
ชื่อสามัญ African big-headed ant
ชื่อท้องถิ่น Pheidole nodgii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole nodgii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันครีบขน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole nodifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันอกร่อง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole nodus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole parva
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหัวแบน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole pieli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันร่องโค้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole plagiaria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหน้าแบน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole planifrons
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole plinii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole plinii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันโปรเตีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole protea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันอกหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole quadricuspis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันราโบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole rabo
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันรีนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole rinae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole rugifera
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole rugifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole rugithorax
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole rugithorax
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันซาราวัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole sarawakana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันหัวเลี่ยน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole sauberi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole singaporensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole singaporensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันท้องเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole smythiesii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันแผ่นห้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole spathifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole taipoana
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole taipoana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันไต้หวัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole taivanensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันทานโจ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole tandjongensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันจิบอดาส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole tjibodana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole tumida
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole tumida
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pheidole vulgaris
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole vulgaris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole yeensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันเมืองเหนือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pheidole zoceana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pristomyrmex bicolor
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristomyrmex bicolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเต่าทองแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristomyrmex brevispinosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pristomyrmex leleji
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristomyrmex leleji
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pristomyrmex punctatus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristomyrmex punctatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pristomyrmex rigidus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristomyrmex rigidus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pristomyrmex sulcatus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristomyrmex sulcatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเต่าปักษ์ใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristomyrmex trachylissus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหลังหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Proatta butteli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Recurvidris browni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Recurvidris browni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Recurvidris chanapaithooni
ชื่อวิทยาศาสตร์ Recurvidris chanapaithooni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Recurvidris lekakuli
ชื่อวิทยาศาสตร์ Recurvidris lekakuli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามกลับ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Recurvidris recurvispinosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Rhopalomastix javana
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhopalomastix javana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Rhopalomastix johorensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhopalomastix johorensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดคันไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solenopsis geminata
ชื่อสามัญ Tropical fire ant
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys adiastola
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys adiastola
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys amnesia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys amnesia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys arges
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys arges
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys atropos
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys atropos
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys benulia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys benulia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys brontes
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys brontes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys caniophanes
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys caniophanes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys confusatrix
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys confusatrix
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys dipsas
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys dipsas
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys dohertyi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys dohertyi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys doriae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys doriae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys elegantula
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys elegantula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys exilirhina
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys exilirhina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys feae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys feae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys gnathosphax
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys gnathosphax
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys kichijo
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys kichijo
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys kraepelini
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys kraepelini
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys mitis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys mitis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys nanzanensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys nanzanensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys nepalensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys nepalensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys nothomopyx
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys nothomopyx
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys nytaxis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys nytaxis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys paraposta
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys paraposta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys rotogenys
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys rotogenys
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys sauteri
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys sauteri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys scolopax
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys scolopax
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys signeae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys signeae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys strygax
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys strygax
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys sublaminata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys sublaminata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys sydorata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys sydorata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys taphra
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys taphra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Strumigenys tritomea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strumigenys tritomea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Syllophopsis australica
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syllophopsis australica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Syllophopsis sechellensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syllophopsis sechellensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetheamyrma subspongia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetheamyrma subspongia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium adelphon
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium adelphon
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium aptum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium aptum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วหน้าสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium bicarinatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วสยาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium ciliatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium cuneinode
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium cuneinode
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วท้องดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium eleates
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วขาเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium flavipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium hasinae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium hasinae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium indosinense
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium indosinense
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วสุลาเวสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium insolens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium kheperra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วชวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium lanuginosum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium nacta
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium nacta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วญี่ปุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium nipponense
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium obtusidens
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium obtusidens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium pacificum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium pacificum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วบอร์เนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium palaense
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วหยาบขนปุย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium parvispinum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วท้องเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium parvum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium polymorphum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium polymorphum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium securis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium securis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium seneb
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium seneb
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วเทศ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium simillimum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วสมิธ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium smithi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดริ้วเรียบขนปุย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium walshi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetramorium wroughtonii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetramorium wroughtonii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Trichomyrmex destructor
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trichomyrmex destructor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Vollenhovia emeryi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vollenhovia emeryi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Vollenhovia fridae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vollenhovia fridae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Vollenhovia rufiventris
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vollenhovia rufiventris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดลิ้นไก่ธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anochetus graeffei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดลิ้นไก่กะโหลกเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anochetus modicus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดลิ้นไก่เหลืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anochetus myops
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดลิ้นไก่อานม้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anochetus princeps
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดลิ้นไก่อกแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anochetus rugosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Brachyponera chinensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachyponera chinensis
ชื่อสามัญ Asian needle ant
ชื่อท้องถิ่น Brachyponera luteipes
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachyponera luteipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Brachyponera nigrita
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachyponera nigrita
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Buniapone amblyops
ชื่อวิทยาศาสตร์ Buniapone amblyops
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตีนหนามแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Centromyrmex feae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Cryptopone testacea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptopone testacea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหนามคู่บอร์เนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diacamma intricatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Diacamma jaitrongi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diacamma jaitrongi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Diacamma longitudinale
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diacamma longitudinale
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Diacamma orbiculatum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diacamma orbiculatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Diacamma violaceum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diacamma violaceum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Ectomomyrmex annamitus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ectomomyrmex annamitus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Ectomomyrmex astutus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ectomomyrmex astutus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Ectomomyrmex leeuwenhoeki
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ectomomyrmex leeuwenhoeki
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเขี้ยวเลื่อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emeryopone buttelreepeni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเขี้ยวโง้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpegnathos venator
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Leptogenys aspera
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys aspera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีพม่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys birmana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีบอร์เนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys borneensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Leptogenys cyanicatena
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys cyanicatena
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีอกคอด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys diminuta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีเอวกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys hysterica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีแดงรุ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys iridescens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีอกร่อง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys kitteli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Leptogenys kitteli
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys kitteli altisquamis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีลิ่มเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys kraepelini
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Leptogenys lucidula
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys lucidula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีหน้าเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys mutabilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดเล็บหวีเหลืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys myops
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Leptogenys punctiventris
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptogenys punctiventris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Mesoponera rubra
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mesoponera rubra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myopias bidens
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myopias bidens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myopias crawleyi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myopias crawleyi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myopias maligna
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myopias maligna punctigera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myopias mandibularis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myopias mandibularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myopias minima
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myopias minima
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myopias sakaeratensis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myopias sakaeratensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Myopias sonthichaiae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Myopias sonthichaiae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดกระโดดชวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odontomachus latidens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดกระโดดเขาสูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odontomachus monticola
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดกระโดดเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odontomachus rixosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดกระโดดบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odontomachus simillimus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดไอ้ชื่นดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odontoponera denticulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดไอ้ชื่นมลายู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odontoponera transversa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Parvaponera darwinii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parvaponera darwinii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Platythyrea clypeata
ชื่อวิทยาศาสตร์ Platythyrea clypeata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Platythyrea janyai
ชื่อวิทยาศาสตร์ Platythyrea janyai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหลอดหม่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Platythyrea parallela
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหลอดสี่ง่าม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Platythyrea quadridenta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดหลอดสามง่าม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Platythyrea tricuspidata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Pseudoneoponera rufipes
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudoneoponera rufipes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดไร้ตาชวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Probolomyrmex dammermani
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Probolomyrmex longinodus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Probolomyrmex longinodus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Probolomyrmex vieti
ชื่อวิทยาศาสตร์ Probolomyrmex vieti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดค่อมอกหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Proceratium deelemani
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Proceratium siamense
ชื่อวิทยาศาสตร์ Proceratium siamense
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetraponera aitkenii
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera aitkenii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยดำเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera allaborans
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยดำใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera attenuata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยบิงแฮม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera binghami
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetraponera concava
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera concava
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น Tetraponera connectens
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera connectens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยหลังเกาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera crassiuscula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยดำขนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera difficilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยสิงคโปร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera extenuata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera modesta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยดำอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera nigra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยท้องเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera nitida
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยสาราวัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera nodosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera notabilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยขนปุย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera pilosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น มดตะนอยอกส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetraponera rufonigra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Probolomyrmex itoi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Alectryonella plicatula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amblema plicata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amusium pleuronectes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara antiquata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara inaequivalvis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara indica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara kagoshimensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara notabilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anomalodiscus squamosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Antigona chemnitzii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Antigona lamellaris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arca navicularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arca noae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arctica islandica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arcuatula arcuatula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arcuatula senhousia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Asaphis violascens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astarte sulcata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Atrina chinensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Atrina pectinata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Atrina vexillum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Austriella corrugata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barbatia amygdalumtostum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barbatia foliata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bathytormus radiatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Batissa laevigata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callista erycina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardita leana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardita variegata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerastoderma edule
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerastoderma glaucum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chama asperella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chama brassica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chama limbula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Circe scripta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Circe lirata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Circe scripta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Circe tumefacta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Circe undatina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbula ovalina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ctenocardia virgo
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucullaea labiata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cultellus maximus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyclotellina remies
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Decatopecten plica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendostrea cristata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendostrea folium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax cuneatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax faba
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax variegatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensidens ingallsianus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensis minor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucrassatella cumingii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fulvia aperta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gafrarium dispar
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gafrarium divaricatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gafrarium pectinatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gari elongata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gari truncata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Geloina expansa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glauconome straminea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Globivenus toreuma
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glossus humanus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glycymeris glycymeris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glycymeris nummaria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hiatula adamsii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hyotissa hyotis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hyotissa inermis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Isognomon ephippium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Isognomon isognomum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Isognomon nucleus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Isognomon perna
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laevicardium crassum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laternula anatina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laternula corrugata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leporimetis coarctata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lioconcha ornata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lunulicardia hemicardium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lunulicardia retusa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mactra crossei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mactra violacea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mactra glauca
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mactromeris polynyma
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mactra stultorum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mactra violacea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Magallana belcheri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Magallana bilineata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Magallana gigas
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Malleus albus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Meretrix casta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Meretrix lusoria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Meretrix meretrix
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Meretrix zonaria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mesocibota bistrigata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimachlamys gloriosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimachlamys sanguinea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Modiolus micropteris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Modiolus philippinarum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mulinia lateralis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mytilopsis adamsi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mytilus edulis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neotrapezium sublaevigatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ostrea edulis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Protapes gallus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paratapes undulatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Periglypta crispata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Perna viridis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Petricolaria pholadiformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pharella acutidens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pharella javanica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinctada albina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinctada imbricata fucata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinctada maculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinguitellina nux
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinna bicolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinna incurva
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pitar affinis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pitar rude
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthocardia echinata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthocardia tuberculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acrosterigma flava
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acrosterigma attenuatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acrosterigma cygnorum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acrosterigma fulton
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acrosterigma luteomaginata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acrosterigma transcendens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aequipecten opercularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amblema plicata plicata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara gubernaculum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara cornea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara ferruginea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara globosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara jousseaumei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara pilula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara troscheli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara ferruginea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anadara inaequivalris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Annachlamys striatula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anodonta californiensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anodonta cygnea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anodontia edentula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anomia chinensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anomia peruviana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anomia simplex
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Antigona (Periglypta) magnifica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arca avellana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arca ventricosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arcopagia crassa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arcopella balaustina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Asaphis deflorata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aspidopholas tubigera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Atactodea striata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Atrina vexillum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Atrina inflata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Azumapecten farreri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bactronophorus thoracites
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bankia rochi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barbatia foliate
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barbatia grayana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barbatia lacerata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barbatia reeveana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barnea dilafata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barnea manilensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bassina pachyphylla
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bathymodiolus thermophilus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Beguina semiorbiculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bosemprella incarnata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brechites attrahens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brechites vaginiferus australis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caecella horsfieldi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callista chione
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callista erycina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callista planatella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardita muricata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chama croceata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chama lazorus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chama pacifica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chamelea striatula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chlamys curtisiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Circe lirata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clausinella fasciata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coecella horsfieldii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Complicachlamys wardiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Contradens ascia vebeeki
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coralliophaga coralliophaga
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbicula fluminea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbicula gustaviana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbicula lamarckiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbicula moreletiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbicula noetlingi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbula crispa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbula erythrodon
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corbula smithiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corculum cardissa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crassostrea virginica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucurbitula cymbium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cultellus attenuatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyclonaias pustulosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dallitellina rostrata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Decatopecten amiculum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Decatopecten radula griggi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Decatopecten strangei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Deccatopecten amiculum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dicyathifer mannii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax (Deltachion) electilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax incarnatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax scortum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax spinosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax variabilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Donax vittatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia concentrica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia contusa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia dilecta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia exoleta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia glauca
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia incisa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia laminata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia lupinus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia lupinus lincta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia sculpta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dosinia traillii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Elliptio pullata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Enigmonia aenigmatica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensis directus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epioblasma triquetra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucrassatella decipiens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurynia dilatata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Florimetis coarctata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fragum unedo
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fulvia papyracea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fusconaia flava
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gafarium diverricatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gafarium pectinatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gafrarium tumidum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gari (Psammotaena) elongata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gastrochaena cuneiformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glauconome chinensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glauconome virens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gloripallium pallium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gonidea angulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippopus hippopus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Indoaustriella dalli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Irus irus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Irus macrophylla
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Isognomon alatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Joannisiella cumingii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jolya arata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lampsilis rafinesqueana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lanceolaria oxyrhyncha
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lasmigona costata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leiosolenus lessepsianus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lima lima
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lithophaga teres
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lopha cristagalli
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lutraria angustior
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lutraria complanata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lutraria lutraria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lutraria oblonga
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lutraria rhynchaena
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lyrocardium lyratum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mactrotoma explanata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Magallana rivularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Malleus malleus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Manupecten pesfelis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Maoricardium setosum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Marcia hiantina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Margaritifera falcata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Margaritifera margaritifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Martesia striata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimachlamys varia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Minnivola pyxidata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Modiolus auriculatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Modiolus barbatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Modiolus micropterus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Modiolus modulaides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mya truncata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mysia undata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mytilisepta bifurcata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mytilus californianus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mytilus galloprovincialis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mytilus pictus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nemocardium bechei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nitidotellina valtonis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nodipecten subnodosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nuttallia obscurata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Obliquaria reflexa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandora gouldiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandora inaequivalvis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Panomya norvegica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Panopea generosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paphia crassisulca
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paphia semirugata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Patro australis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pecten dorotheae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pecten fumatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pelecyora exilium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Periglypta puerpera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Periglypta reticulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Perna canaliculus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Petricola lithophaga
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pholas dactylus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pholas orientalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phylloda foliacea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Physunio eximius
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pilsbryoconcha exilis exilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinctada margaritifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinguitellina nux
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinna muricata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pitar alabastrum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Placamen gilva
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Placamen lamellatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Placopecten magellanicus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Placuna lincolnii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plebidonax deltoides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pleurobema sintoxia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plicatula regularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polititapes lucens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polititapes rhomboides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polymesoda expansa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Potamilus fragilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Potamilus ohiensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Potamilus purpuratus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pristis capsoides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Psammacoma gubernaculum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Psammotreta (Pseudometris) prearupta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pteria tortirostris
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Purpurocardia cavatica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Qianweiella latiovalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Raeta pulchella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rugalucina vietnamica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sagittunio subrostratus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutarcopagia linguafelis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutarcopagia verrucosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Semele australis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Semele casta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Septifer biocularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Serratina jonasi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Serratina pristis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Siliqua radiata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solecurtus strigilatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solemya velum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solen regularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solen strictus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solen vagina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spisula subtruncata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus americanus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus asperrimus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus croceus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus ducalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus echinatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus imperialis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus lamarckii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus leucacanthun
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus multisetosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus regius
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus versicolor
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus virgineus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondylus zonalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tapes literatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tapes platyptycha
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tellinimactra edentula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Theliderma metanevra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Toxolasma parvum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trachycardium rugosum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trapezium oblongum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tridacna crocea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tridacna maxima
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tridacna squamosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tritogonia verrucosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Truncilla donaciformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Truncilla truncata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Unio pictorum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Utterbackia imbecillis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Varicorbula gibba
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vasticardium flavum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vasticardium mendanaense
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vasticardium multispinosum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vasticardium orbita
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vasticardium subrugosum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vasticardium leucostomum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Venericardia cavatica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Venerupis corrugata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Venus casina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Venus verrucosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vepricardium asiaticum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vepricardium fimbriatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vepricardium multispinosum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vepricardium sinense
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Verpa philippinensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Volachlamys singaporina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xenostrobus securis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Yoldia limatula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthochitona fascicularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucotina dianae
ชื่อสามัญ Giant Leucotina
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amathina tricarinata
ชื่อสามัญ Common/Three-ridged Amathina
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monotygma pareximia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยกงเกวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Angaria neglecta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยกงเกวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Angaria rugosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยกงเกวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Angaria delphinus
ชื่อสามัญ Common Delphinula; Dolphin Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pomacea canaliculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitrinula lenticula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ หอยเวียน หอยวงเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica gualtierii
ชื่อสามัญ Gualtieri's Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ หอยเวียน หอยวงเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica purpurata
ชื่อสามัญ Gualtieri's Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ หอยเวียน หอยวงเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Discotectonica acutissima
ชื่อสามัญ Sharp-edged Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ หอยเวียน หอยวงเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Psilaxis radiatus
ชื่อสามัญ Yellow/Hybrid/Radial Sundial
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lissachatina fulica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pupa sekii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Angustassiminea castanea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Assiminea schuetti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Assiminea yoshidayukioi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Optediceros breviculum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Buccinum undatum
ชื่อสามัญ Waved/Common/Common Northern Whelk; Buccie
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colus jeffreysianus
ชื่อสามัญ Jeffrey's Colus
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neptunea antiqua
ชื่อสามัญ Ancient/Fat Neptune; Red Whelk; Spindle
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Austrofusus glans
ชื่อสามัญ Knobbed Whelk
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Busycon contrarium
ชื่อสามัญ Lightning/Left-Handed Whelk
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sinistrofulgur perversum
ชื่อสามัญ Perverse/Left-handed/Lightning Whelk
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบปากเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bufonaria crumena
ชื่อสามัญ Frilled Frog Shell/ Purse Frog Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bufonaria echinata
ชื่อสามัญ Spiny Frog Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบแถบดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bufonaria elegans
ชื่อสามัญ Elegant Frog Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบเม็ดทราย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bufonaria granularis
ชื่อสามัญ Granulate Frog Shell; Granular Frog Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบขอบย่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bufonaria margaritula
ชื่อสามัญ Small Pearled Frog Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบหนามขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bufonaria rana
ชื่อสามัญ Common Frog Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ranella californica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบปากแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tutufa bofo
ชื่อสามัญ Red-Mouth Frog Shell, Red-RingedFrog Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tutufa boholica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบยักษ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tutufa bubo
ชื่อสามัญ Giant Frog Shell; Lamp Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กบตาลแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tutufa rubeta
ชื่อสามัญ Ruddy/Red-mouthed Frog Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scalptia scalariformis
ชื่อสามัญ Nutmegs
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caecum japonicum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caecum kajiyamai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caecum neocaledonicum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caecum sepimentum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caecum vertebrale
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scalptia scalariformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Casmaria decipiens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยกระต่าย/ หอยสังข์กระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Casmaria erinaceus
ชื่อสามัญ Striped Bonnet
ชื่อท้องถิ่น หอยกระต่าย/ หอยสังข์กระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassis tuberosa
ชื่อสามัญ King/Caribbean Helmet
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเกาะ หอยตีนช้าง หอยเท้าช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraecassis rufa
ชื่อสามัญ Bullmouth helmet
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเกาะ หอยตีนช้าง หอยเท้าช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cypraecassis testiculus
ชื่อสามัญ Reticulated Cowry Helmet
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเกาะ หอยตีนช้าง หอยเท้าช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Galeodea echinophora
ชื่อสามัญ (Mediterranean) Spiny Bonnet
ชื่อท้องถิ่น หอยกระต่าย/ หอยสังข์กระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalium bandatum
ชื่อสามัญ Banded Bonnet
ชื่อท้องถิ่น หอยกระต่าย/ หอยสังข์กระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalium decussatum
ชื่อสามัญ Decussate Bonnet
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเกาะ หอยตีนช้าง หอยเท้าช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalium flammiferum
ชื่อสามัญ Striped Bonnet
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเกาะ หอยตีนช้าง หอยเท้าช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phalium muangmani
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Semicassis bisulcata
ชื่อสามัญ Japanese Bonnet; Globular Helmet
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calliostoma granulatum
ชื่อสามัญ European Granular Top Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calliostoma ligatum
ชื่อสามัญ Western Ribbed/Western Ridged/Costate/Blue Top Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tristichotrochus consors
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tristichotrochus multiliratus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crepidula walshi
ชื่อสามัญ Walsh's/ภาคตะวันออกern White Slipper Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bittium glareosum
ชื่อสามัญ Ceriths, Horn Shells, Sand Creepers, Creeper Shells
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium alutaceum
ชื่อสามัญ Ceriths, Horn Shells, Sand Creepers, Creeper Shells
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium citrinum
ชื่อสามัญ Yellow Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นนกขาว หอยขี้นกปุ่มเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium columna
ชื่อสามัญ Column cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกปากลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium coralium
ชื่อสามัญ Coralline/Ruppell's Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium crassilabrum
ชื่อสามัญ Ceriths, Horn Shells, Sand Creepers, Creeper Shells
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium interstriatum
ชื่อสามัญ Ceriths, Horn Shells, Sand Creepers, Creeper Shells
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium lifuense
ชื่อสามัญ Lifu Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium munitum
ชื่อสามัญ Ceriths, Horn Shells, Sand Creepers, Creeper Shells
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกปุ่มใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium nodulosum
ชื่อสามัญ Giant Knobbed/Many Sided/Red Sea Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium rostratum
ชื่อสามัญ Beaked Cerith; Rostrate Horn
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium trailli
ชื่อสามัญ Traill's Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกลายแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithium zonatum
ชื่อสามัญ Zoned Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกตุ่มลูกปัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clypeomorus batillariaeformis
ชื่อสามัญ Necklace/Channeled Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกผิวมะกรูด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clypeomorus bifasciata
ชื่อสามัญ Morus/Bifasciated/Banded Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clypeomorus brevis
ชื่อสามัญ Short Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clypeomorus pellucida
ชื่อสามัญ Pellucid/Patulous Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colina macrostoma
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ittibittium parcum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudovertagus aluco
ชื่อสามัญ Aluco Vertagus; Cuming's Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกเกลียวจีบชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinoclavis aspera
ชื่อสามัญ Rough Creeper/Vertagus
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกเจดีย์จีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinoclavis sienesis
ชื่อสามัญ Obelisk Vertagus; Chinese Horn
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นก หอยแตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinoclavis sordidula
ชื่อสามัญ Dwarf Vertagus
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้นกเจเดย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinoclavis vertagus
ชื่อสามัญ Common( Pacific)/Ribbon Cerith
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clathropsis subreticulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithiopsis arga
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Horologica cf. fraudulenta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Horologica bipartita
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Horologica cf. fraudulenta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paraseila ampulla
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Seila wareni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Specula dimatteoi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ taxon inquirendum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tubercliopsis lorenzoi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Herpetopoma exasperatum
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turricula javana
ชื่อสามัญ Java Turrid
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Etrema scalarina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lienardia ralla
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดพุทธา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Columbella scripta
ชื่อสามัญ Dotted/Varicolored Dove Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyrene marmorata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Seminella peasei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zafra obesula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zafra succinea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zemitrella cera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conasprella baileyi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conasprella comatosa
ชื่อสามัญ Comatose/Schepman's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conasprella longurionis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conasprella memiae
ชื่อสามัญ Memi's Cone
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conasprella viminea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Asprella) stigmaticus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Asprella) sulcatus bocki (var.)
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Cylinder) aureus paulucciae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Cylinder) textile auriger (var.)
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Cylinder) textile verricula (var.)
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus(Darioconus) episcopatus
ชื่อสามัญ Dignified/Magnificent Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Darioconus) omaria patonganus (var.)
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Dendroconus) figulinus
ชื่อสามัญ Fig/Clay Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Phasmoconus) inscriptus inscriptus maculospira (var.)
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus (Strategoconus) generalis krabiensis (var.)
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus abbas
ชื่อสามัญ Abbas Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus achatinus
ชื่อสามัญ Turtle cone / agate cone /Little Frog Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus aculeiformis
ชื่อสามัญ spindle cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus acutangulus
ชื่อสามัญ Sharp-angled Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus albicans
ชื่อสามัญ Dark/Carpenter Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus amadis
ชื่อสามัญ Amadis Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus ammiralis
ชื่อสามัญ Admiral Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus anabathrum
ชื่อสามัญ Florida/Mrs Burry's/Philippi's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus aranenatus
ชื่อสามัญ Sand-dusted Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus araneosus
ชื่อสามัญ Nicobar Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus araneosus nicobaricus
ชื่อสามัญ Nicobar Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนมงกุฎลายทราย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus arenatus
ชื่อสามัญ Sand-dusted Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus asiaticus
ชื่อสามัญ cone snails
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus augur
ชื่อสามัญ Auger Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus aulicus
ชื่อสามัญ Princely/Guilded Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus aureus
ชื่อสามัญ Aureus Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus aureus paulucciae
ชื่อสามัญ Paulucci's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus auricomus
ชื่อสามัญ Gold-leaf/Clavus Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus australis
ชื่อสามัญ Austral Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus balteatus
ชื่อสามัญ Ringed Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus bandanus
ชื่อสามัญ Banded Marble Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนเบงกอล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus bengalensis
ชื่อสามัญ bengal cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus betulinus
ชื่อสามัญ Beech Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus biliosus
ชื่อสามัญ Bilious/Little Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus biliosus parvulus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus blanfordianus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus bullatus
ชื่อสามัญ Bubble Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายเสือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus canonicus
ชื่อสามัญ Tiger Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus capitanellus
ชื่อสามัญ Little Captain Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนกัปตัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus capitaneus
ชื่อสามัญ Captain Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus capreolus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus caracteristicus
ชื่อสามัญ Characteristic Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus catus
ชื่อสามัญ Cat Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus cf. voluminalis
ชื่อสามัญ Voluminous/Thin-line Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus chaldaeus
ชื่อสามัญ Worm/Vermiculate Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus circumactus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus cocceus
ชื่อสามัญ Cocceus Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus coelinae
ชื่อสามัญ Celine's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus coffeae
ชื่อสามัญ Coffee/Leaden Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus collisus
ชื่อสามัญ Stigmatic Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus consors
ชื่อสามัญ Singed Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus conspersus
ชื่อสามัญ Sprinkled Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนมงกุฎ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus coronatus
ชื่อสามัญ Coronate/Crowned Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus crocatus
ชื่อสามัญ Crocatus/Saffron Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus cumingii
ชื่อสามัญ Cuming's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus cyanostoma
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus distans
ชื่อสามัญ Distant Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus ebraeus
ชื่อสามัญ Hebrew Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายหินขัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus eburneus
ชื่อสามัญ Ivory Cone
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus eburneus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนแถบลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus emaciatus
ชื่อสามัญ Hebrew Cone / False Virgin Cone/ False Virgin Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus episcopatus
ชื่อสามัญ Dignified/Magnificent Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus episcopus
ชื่อสามัญ Episcopal Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายทาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus eximius
ชื่อสามัญ Exceptional Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus ferrugineus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนรังนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus figulinus
ชื่อสามัญ Fig/Clay Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนเหลืองแปซิฟิก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus flavidus
ชื่อสามัญ Flavid/Yellow(-tinged) Pacific Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus floridulus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus frigidus
ชื่อสามัญ Frigid Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus furvus
ชื่อสามัญ Dark/Carpenter Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus generalis
ชื่อสามัญ General Cone/ Maldive Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายแผนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus geographus
ชื่อสามัญ geography cone/ geographer cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus glans
ชื่อสามัญ Acorn Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus glaucus
ชื่อสามัญ Grey/Glaucous Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus grangeri
ชื่อสามัญ Granger's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus granum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus hyaena
ชื่อสามัญ Hyena Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus imperialis
ชื่อสามัญ Imperial Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus inscriptus
ชื่อสามัญ Keatlike/Inscribed/Tiled Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus legatus
ชื่อสามัญ Ambassador Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus leopardus
ชื่อสามัญ Leopard Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายพิมพ์หิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus litoglyphus
ชื่อสามัญ Lithograph/Pebble-carved Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายจุดปากม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus litteratus
ชื่อสามัญ Lettered Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายแถบขาวปากม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus lividus
ชื่อสามัญ Livid Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus locumtenens
ชื่อสามัญ Vice Admiral Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus loroisii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus luteus
ชื่อสามัญ Luteus Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus lynceus
ชื่อสามัญ Lynceus Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus magnificus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus magus
ชื่อสามัญ Magus/Magical Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus malacanus
ชื่อสามัญ Malacca Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายหินอ่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus marmoreus
ชื่อสามัญ Marble Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus miles
ชื่อสามัญ soldier cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus miliaris
ชื่อสามัญ Thousand-spot Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus mitratus
ชื่อสามัญ Mitre-like Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus monile
ชื่อสามัญ  necklace cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus moreleti
ชื่อสามัญ Morelet's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus muriculatus
ชื่อสามัญ Muricate Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus musicus
ชื่อสามัญ Music Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus mustelinus
ชื่อสามัญ Weasel Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus nigropunctatus
ชื่อสามัญ Black-spot Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus nucleus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus nussatella
ชื่อสามัญ Nussatella Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus obscurus
ชื่อสามัญ Obscure Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus omaria
ชื่อสามัญ Cone snails
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus orbignyi
ชื่อสามัญ Orbigny's (False) Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus otohimae
ชื่อสามัญ Otohime's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus parvatus
ชื่อสามัญ South African Music Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus patamakanthin
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus pennaceus
ชื่อสามัญ Feathered/Saffron Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus pennaceus episcopus
ชื่อสามัญ Episcopal Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus pertusus
ชื่อสามัญ Pertusus Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนภูเก็ต
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus pretiosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus planorbis
ชื่อสามัญ Planorbis Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus polongimarumai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus pongo
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus praecellens
ชื่อสามัญ Admirable/Sozon's Cone
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus pretiosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus pulcher
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus pullicarius
ชื่อสามัญ Flea-bite Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus queenlandis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus quercinus
ชื่อสามัญ Oak Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus radiatus
ชื่อสามัญ Rayed/Radiant Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus ranonganus
ชื่อสามัญ Ranong Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus rattus
ชื่อสามัญ Rat Cone
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus rattus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus rawaiensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus recluzianus
ชื่อสามัญ Récluz Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus rufimaculosus
ชื่อสามัญ Red-stained Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus saecularis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus sanguinolentus
ชื่อสามัญ Bloodstained Cone
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus sanguinolentus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus scabriusculus
ชื่อสามัญ Leaden Cone
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus spectrum f. daphne Boivin
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus sponsalis
ชื่อสามัญ Marriage Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus striatellus
ชื่อสามัญ Striatellus Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายเส้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus striatus
ชื่อสามัญ Striate Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus striolatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus subulatus
ชื่อสามัญ subulate cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus sulcatus
ชื่อสามัญ Furrowed/Sulcate Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus suratensis
ชื่อสามัญ Surat Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus tenuistriatus
ชื่อสามัญ Sumatran Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus terebra
ชื่อสามัญ Terebra Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายส้มปากม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus tessulatus
ชื่อสามัญ Tessellate Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนลายผ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus textile
ชื่อสามัญ Textile cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus tulipa
ชื่อสามัญ Fish hunting cone snail
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus urashimanus
ชื่อสามัญ Urashima Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนมงกุฎลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus varius
ชื่อสามัญ Freckled/Spotted Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus vexillum
ชื่อสามัญ Flag Cone
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus vexillum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus victoriae
ชื่อสามัญ Queen Victoria Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนวิควี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus vicweei
ชื่อสามัญ Vic Wee's Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนกระสวย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus vimineus
ชื่อสามัญ wickerwork cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูนปากม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus virgo
ชื่อสามัญ Virgin Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus vitulinus
ชื่อสามัญ Calf/Veal Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus voluminalis
ชื่อสามัญ Voluminous/Thin-line Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus vulcanus
ชื่อสามัญ Bubble Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus zeylanicus
ชื่อสามัญ Obese Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus zonatus
ชื่อสามัญ Zoned Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conus ประเทศไทยis
ชื่อสามัญ ประเทศไทย Cone
ชื่อท้องถิ่น หอยเต้าปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tesselliconus eburneus polyglotta (var.)
ชื่อสามัญ Polyglot Cone
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cabestana cutacea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์บิดหางสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gutturnium muricinum
ชื่อสามัญ Short-necked/Knobbed/White Mouthed Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyrineum bituberculare
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyrineum cuspidatum
ชื่อสามัญ Corded Gyre Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyrineum hirasei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyrineum lacunatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyrineum natator
ชื่อสามัญ tuberculara gyre triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyrineum perca
ชื่อสามัญ winged triton / maple leaf triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyrinium gyrineu
ชื่อสามัญ Tadpole Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Linatella caudata
ชื่อสามัญ Girdled/Poulsen's Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Linatella cingulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์บิดจุดดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lotoria lotoria
ชื่อสามัญ Black-spotted/Washing Bath Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monoplex aquatile
ชื่อสามัญ Cosmopolitan/Aquatile Hairy Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monoplex comptus
ชื่อสามัญ Dwarf Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monoplex gemmatus
ชื่อสามัญ Jeweled Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monoplex pilearis
ชื่อสามัญ Atlantic/Common Hairy Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monoplex vespaceus
ชื่อสามัญ Dwarf Hairy Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ranularia caudata
ชื่อสามัญ Bent-neck/Girdled/Ringed/Poulsen's Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ranularia exilis
ชื่อสามัญ Slender Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ranularia gutturnia
ชื่อสามัญ Long-neck/Orange-mouthed Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ranularia pyrulum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Reticutriton pfeifferianus
ชื่อสามัญ Pfeiffer's Hairy Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Septa hepatica
ชื่อสามัญ Black-striped/Liver Coloured Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Septa rubecula
ชื่อสามัญ Red/Robin Redbrภาคตะวันออก Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turritriton labiosum
ชื่อสามัญ Wide-lipped/Lip Triton
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Adusta succinta succinta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Austrasiatica hirasei
ชื่อสามัญ Hirase's Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barycypraea teulerei
ชื่อสามัญ Teulere's/White Mouth Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยสีตาหรือแผ่นที่จิ๋วฟันเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bistolida ursellus
ชื่อสามัญ Little Bear/Swallow Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยบ้องยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Blasicrura interrupta
ชื่อสามัญ Interrupted Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ California solandri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callistocypraea aurantium
ชื่อสามัญ Golden/Orange Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลายดอก หอยเบี้ยลาย ข้าวตอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callistocypraea nivosa
ชื่อสามัญ Cloudy/Snowy Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chelycypraea testudinaria
ชื่อสามัญ Turtle/Tortoise(-Shell) Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยตะแกรง เบี้ยสับปะรด เบี้ยยานัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cribrarula cribraria
ชื่อสามัญ Sieve/Tan and White Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยตะแกรง เบี้ยสับปะรด เบี้ยยานัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cribrarula cribraria cribraria
ชื่อสามัญ Sieve/Tan and White Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cribrarula exmouthensis rottnestensis
ชื่อสามัญ Cribrarula
ชื่อท้องถิ่น หอบเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eclogavena quadrimaculata
ชื่อสามัญ Four-spotted Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยข้างท้องจุด เบี้ยคอริก้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea caurica
ชื่อสามัญ Dragon Caurica
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยเขียวท้องน้ำตาลครีม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea ovum
ชื่อสามัญ Egg Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea xanthodon
ชื่อสามัญ Yellow-toothed Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยแผ่นที่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leporicypraea geographica
ชื่อสามัญ Cartographic Mappa
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Luria luria lurilda lurilda
ชื่อสามัญ cowries
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Luria lurida
ชื่อสามัญ Cowries
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lyncina leviathan titan
ชื่อสามัญ Titanic Leviathan
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยแก้ว หอยเบี้ยนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monetaria annulus annulus
ชื่อสามัญ Ringed(Money)/Ring Top Cowry; Gold Ringer
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monetaria caputdraconis caputdraconis
ชื่อสามัญ Dragon's-Head Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monetaria caputdraconis
ชื่อสามัญ Dragon's-Head Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Muracypraea mus bicornis
ชื่อสามัญ Horned Mouse Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria boivinii
ชื่อสามัญ Boivin's Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria helvola
ชื่อสามัญ Honey/Red Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria labrolineata
ชื่อสามัญ Lined-lip/Lined Margin/Yellow-tinted Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria ocellata
ชื่อสามัญ Ocellate Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria poraria
ชื่อสามัญ Porous cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยขาวฟันดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria turdus
ชื่อสามัญ Pear-shaped Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neobernaya spadicea
ชื่อสามัญ Date/Chestnut Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Notocypraea angustata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Notocypraea pulicaria
ชื่อสามัญ Flea-bitten Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ovatipsa locoba
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Palmadusta diluculum
ชื่อสามัญ Daybreak/Dawn Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Palmulapreae boucheti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paradusta hungerfordi hungerfordi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudozonaria annettae annettae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Purpuradusta fimbriata
ชื่อสามัญ Fringed Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pustularia margarita
ชื่อสามัญ Pearl Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ransoniella punctata
ชื่อสามัญ Dotted/Punctate Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยเม็ดมะปริง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Staphylaea staphlaea staphlea
ชื่อสามัญ Grape(-like)/Pustulose Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยเม็ดมะปริง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Staphylaea staphylaea
ชื่อสามัญ Grape(-like)/Pustulose Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tevlerei cazanavelle
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zoila friendii friendii
ชื่อสามัญ Friend's/Scott's Cowry
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diala albugio
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diala semistriata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ellobium aurisjudae
ชื่อสามัญ Judas' Ear Shell/Cassidula
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Blauneria quadrasi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassidula aurisfelis
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassidula nucleus
ชื่อสามัญ Nucleus Cassidula
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ellobium aurisjudae
ชื่อสามัญ Judas' Ear Shell/Cassidula
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ellobium aurismidae
ชื่อสามัญ Midas' Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laemodonta punctatostriata
ชื่อสามัญ Midas' Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laemodonta punctigera
ชื่อสามัญ Midas' Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laemodonta siamensis
ชื่อสามัญ Siamese Melampus
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laemodonta typica
ชื่อสามัญ Midas' Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melampus(Melampus) fasciatus
ชื่อสามัญ Banded Ear Shell; Brown and White Coffee(-Bean) Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melampus (Micromelampus) nucleolus
ชื่อสามัญ Beded Melampus
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melampus (Micromelampus) pulchellus
ชื่อสามัญ Beded Melampus
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melampus (Micromelampus) siamensis
ชื่อสามัญ Beded Melampus
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melampus nuxcastanea
ชื่อสามัญ Beded Melampus
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melampus sincaporensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pythia (Trigonopythia) trigona
ชื่อสามัญ Trigonal Pythia
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pythia pantherina
ชื่อสามัญ Maculate Compressed Ear Shell; Reeve's Pythia
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pythia plicata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cycloscala hyalina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium clathrus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium brevissimum
ชื่อสามัญ Common Wentletrap
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium castum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium crassicostatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium dubium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium gracile
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium millecostatum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium pulchellum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเกลียวชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epitonium scalare
ชื่อสามัญ Precious Wentletrap
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Putzeysia wiseri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sticteulima lentiginosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stilapex zebra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น สังข์ปิ่นยอดแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyrtulus undatus
ชื่อสามัญ Legrand's/Wavy Spindle
ชื่อท้องถิ่น สังข์ปิ่นปากดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Filifusus filamentosus
ชื่อสามัญ Filamentous Horse Conch; Threaded Band Shell
ชื่อท้องถิ่น สังข์ปิ่นยอดแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fusinus colus
ชื่อสามัญ Distaff/Long-tailed Spindle
ชื่อท้องถิ่น สังข์ปิ่นยอดแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fusinus forceps
ชื่อสามัญ Forceps Spindle
ชื่อท้องถิ่น สังข์ปิ่นยอดแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fusinus salisburyi
ชื่อสามัญ Salisbury's Spindle
ชื่อท้องถิ่น สังข์ปิ่นยอดแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Granulifusus dondani
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น สังข์ปิ่นนิโคบาร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Marmorofusus nicobaricus
ชื่อสามัญ Nicobar Spindle
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์กลีบมะเฟืองปากม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ nodolatirus nodatus
ชื่อสามัญ Nodular/Knobbed Spindle
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peristernia castanoleuca Tapparone
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปิ่นใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pleuroploca trapezium
ชื่อสามัญ Trapezium Horse Conch
ชื่อท้องถิ่น สังข์ปิ่นยอดแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turrilatirus turritus
ชื่อสามัญ Tower Latirus
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเดื่อ หอยรังนกลายริ้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus gracilis
ชื่อสามัญ Graceful/Elongate Fig Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเดื่อ หอยรังนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus subintermedia
ชื่อสามัญ Common/Underlined/Atlantic/Spotted/Paper Fig Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเดื่อ หอยรังนกลายด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus variegata
ชื่อสามัญ Fig shells
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora aperture
ชื่อสามัญ Keyhole Limpet
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora octagona
ชื่อสามัญ Reeve's Keyhole Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งทะเลเปลือกเรียบ / หอยร้อยรู/ หอยเป่าอื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haliotis asinina
ชื่อสามัญ Donkey's ear abalone
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งทะเลเปลือกเรียบ / หอยร้อยรู/ หอยเป่าอื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haliotis midae
ชื่อสามัญ Midas Ear Abalone; Perlemoen
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งทะเลเปลือกเรียบ / หอยร้อยรู/ หอยเป่าอื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haliotis discus
ชื่อสามัญ Disk/Japanese Abalone
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งทะเลเปลือกเรียบ / หอยร้อยรู/ หอยเป่าอื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haliotis diversicolor
ชื่อสามัญ Variously Coloured/Tokobushi Abalone
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งทะเลเปลือกเรียบ / หอยร้อยรู/ หอยเป่าอื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haliotis fulgens
ชื่อสามัญ Green Abalone
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งทะเลเปลือกเรียบ / หอยร้อยรู/ หอยเป่าอื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haliotis glabra
ชื่อสามัญ Glistening/Smooth Abalone
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งทะเลเปลือกเรียบ / หอยร้อยรู/ หอยเป่าอื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haliotis ovina
ชื่อสามัญ Sheep's Ear/Oval Abalone
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งทะเลเปลือกเรียบ / หอยร้อยรู/ หอยเป่าอื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haliotis varia
ชื่อสามัญ Variable Abalone; Common Ear Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa amouretta
ชื่อสามัญ Minor/Lesser Harp
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa articularis
ชื่อสามัญ Articulate Harp
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa costata
ชื่อสามัญ Imperial Harp
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa crenata
ชื่อสามัญ Panama Harp
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa doris
ชื่อสามัญ Doris/Rose/Rosy Harp
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa harpa
ชื่อสามัญ Noble/Common/True Harp
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa kajiyamai
ชื่อสามัญ Kajiyam's Harp
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟืองใหญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa major
ชื่อสามัญ Major Harp
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpa qracilis
ชื่อสามัญ Polynesian Harp
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aliculastrum debile
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haloa japonica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vellicolla constricta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vellicolla okamotoi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vellicolla ooformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peringia ulvae
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea cepacea
ชื่อสามัญ Hat Shells
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Iravadia ornate
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Iravadia quadrasi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Iravadia cf. bombayana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laevidentalium eburneum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littorina obtusata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectura virginea
ชื่อสามัญ White Tortoiseshell Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยก้นแหลมปุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gibborissoia virgata
ชื่อสามัญ Pyram Prickly/Topped Prickly/Trochoidal Rock Winkle
ชื่อท้องถิ่น หอยก้นแหลมปุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria cf. strigata
ชื่อสามัญ Pyram Prickly/Topped Prickly/Trochoidal Rock Winkle
ชื่อท้องถิ่น หอยก้นแหลมปุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria ardouiniana
ชื่อสามัญ Pyram Prickly/Topped Prickly/Trochoidal Rock Winkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littorina littorea
ชื่อสามัญ Periwinkle /Littorine shell
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nodilittorina pyramidalis
ชื่อสามัญ Periwinkle /Littorine shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Patelloida pygmaea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Patelloida saccharina
ชื่อสามัญ Broad-ribbed/Sweet/(Pacific)Sugar Limpet
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Styliferina goniochila
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heterocithara himerta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ครองแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptospira elegans
ชื่อสามัญ Elegant Marginella
ชื่อท้องถิ่น ครองแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptospira tricincta
ชื่อสามัญ Three-plaited Marginella
ชื่อท้องถิ่น ครองแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptospira ventricosa
ชื่อสามัญ Scabra Marginella
ชื่อท้องถิ่น ครองแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crytospira strigata
ชื่อสามัญ Striped Marginella
ชื่อท้องถิ่น ครองแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Marginella glabella
ชื่อสามัญ Shiny Marginella
ชื่อท้องถิ่น ครองแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunum apicinum
ชื่อสามัญ Common Atlantic Marginella
ชื่อท้องถิ่น ครองแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Volvarina angustata
ชื่อสามัญ Narrow Marginella
ชื่อท้องถิ่น ครองแครง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Volvarina hirasei
ชื่อสามัญ Marginellas
ชื่อท้องถิ่น หอยกระสวยเรียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitra mitra
ชื่อสามัญ Episcopal/Giant Mitre; Orange-spotted Sand Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยกระสวยเรียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitra papalis
ชื่อสามัญ Papal/Pontifical Mitre
ชื่อท้องถิ่น หอยกระสวยสตรอเบอรี่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudonebularia fraga
ชื่อสามัญ Strawberry Mitre
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudonebularia tabanula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strigatella aurantia
ชื่อสามัญ Orange Mitre
ชื่อท้องถิ่น หอยกระสวย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strigatella coronata
ชื่อสามัญ Coronate/Crowned Mitre
ชื่อท้องถิ่น หอยกระสวย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strigatella luctuosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mnestia girardi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Modulus modulus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus dovi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex trapa
ชื่อสามัญ Rare-spined Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Azumamorula mutica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus alabaster
ชื่อสามัญ Alabaster Murex
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์หนามสีตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus brunneus
ชื่อสามัญ Adusta/Burnt Murex
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์หนามป่าชายเลน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus capucinus
ชื่อสามัญ Mangrove Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus palmarosae
ชื่อสามัญ Rose-branch Murex; Leafy Hornmouth; Foliated Thorn Purpura
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์มะระ หอยสังข์ดอกไม้ หอยเงาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus ramosus
ชื่อสามัญ Ramose/Ram's Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus saulii
ชื่อสามัญ Firebrand/Saul's Murex
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์มะระ หอยสังข์ดอกไม้ หอยเงาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus torrefactus
ชื่อสามัญ Firebrand Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Drupa morum
ชื่อสามัญ Purple Pacific/Mulberry Drupe; Rough Castor Bean
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Drupa ricina rachnoids
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Drupa rubusidaeus
ชื่อสามัญ Rose/Strawberry Drupe; Porcupine Castor Bean
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์มะระ หอยสังข์ดอกไม้ หอยเงาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Drupella margariticola
ชื่อสามัญ Shouldered Castor Bean
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Drupina lobata
ชื่อสามัญ Lobate Drupe
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ergalatax contracta
ชื่อสามัญ Contracted Rock Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Haustellum haustellum
ชื่อสามัญ Snipe's Bill/Woodcock Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hexaplex cichoreum
ชื่อสามัญ Endive(-like) Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hexaplex kuesterianus bozzadamii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hexaplex radix
ชื่อสามัญ Radish/Radix/Root Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Homalocantha pele
ชื่อสามัญ Pele's Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Homalocantha zamboi
ชื่อสามัญ Zambo's/Wheel Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Indothais lacera
ชื่อสามัญ Carin(at)e Rock Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Indothais rufotincta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Indothais sacellum
ชื่อสามัญ Rugose Rock Shell/Drupe
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lataxiena ficcula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lataxiena blosvillei
ชื่อสามัญ Blosville's False Latiaxis
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mancinella echinata
ชื่อสามัญ (Blainville's )Prickly Rock Shell; Spiny Thaid; Prickly Purple
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mancinella alouina
ชื่อสามัญ Alou Rock Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mancinella echinulata
ชื่อสามัญ Lamarck's Spiny Rock Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Menathais tuberosa
ชื่อสามัญ Knobbed/Tuberose Rock Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์มะระ หอยสังข์ดอกไม้ หอยเงาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Morula musiva
ชื่อสามัญ Musical Drupe
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vokesimurex multiplicatus
ชื่อสามัญ Multiplicate Snipe's Bill
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex tribulus
ชื่อสามัญ Caltrop/Bramble Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex altispira
ชื่อสามัญ Caltrop Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex djarianensis poppei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex forskoehlii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex occa
ชื่อสามัญ Harrowed Murex
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์หนามเล็ก หอยสังข์ปิ่น หอยก้างปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex pecten
ชื่อสามัญ Venus Comb(Murex); Thorny/Spiny Woodcock
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์หนามเล็ก หอยสังข์ปิ่น หอยก้างปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex trapa
ชื่อสามัญ Rare-spined Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex tribulus
ชื่อสามัญ Caltrop/Bramble Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex triburus ternispina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murex troscheli
ชื่อสามัญ Troschel's/Heros Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Muricodrupa anaxares
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Muricodrupa fenestrata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocenebra erinaceus
ชื่อสามัญ Sting Winkle/Whelk; Oyster Drill; Hedgehog Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocinebrina aciculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pascula ochrostoma
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllonotus margaritensis
ชื่อสามัญ Margarita Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plicopurpura patula
ชื่อสามัญ Wide-mouthed Purpura; Wide-mouthed Dye Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterynotus bipinnatus
ชื่อสามัญ Pinnacle Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rapana rapiformis
ชื่อสามัญ Turnip Shell; Cantaloupe
ชื่อท้องถิ่น หอยมะระ หอยยอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Reishia bituberoularis
ชื่อสามัญ Bituberculate/Chestnut/Kiener's Rock Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Semiricinula muricoides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stramonita turbinoides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tenguella granulata
ชื่อสามัญ Granular Drupe; Mulberry Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tenguella musiva
ชื่อสามัญ Musical Drupe
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tylothais virgata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vokesimurex dentifer coriolis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Morum cancellatum
ชื่อสามัญ Cancellate Morum
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Morum ninomiyai
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anentome helena
ชื่อสามัญ Assassin snail / Bumblebee snail/Helen's Clea
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cellana radiata
ชื่อสามัญ Rayed wheel limpet
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cellana testudinaria
ชื่อสามัญ Common Turtle Limpet; Tortoise Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์ปาปิล่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eunaticina papilla
ชื่อสามัญ Papilla moon snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius siquijorensis
ชื่อสามัญ Burned Nassa
ชื่อท้องถิ่น หอยปากกระดงลายแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius stolatus
ชื่อสามัญ Nassa Mud Snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tritia incrassata
ชื่อสามัญ Venus Comb(Murex); Thorny/Spiny Woodcock
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tritia reticulata
ชื่อสามัญ Netted/Nassa Dog Whelk
ชื่อท้องถิ่น หอยไข่ขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neverita albumen
ชื่อสามัญ Eggwhite moon snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eunaticina papilla
ชื่อสามัญ Papilla Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euspira catena
ชื่อสามัญ European/Large Necklace Shell; Necklace Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammilla mammata
ชื่อสามัญ Brภาคตะวันออก-shaped moon snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์ปากดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammilla melanostoma
ชื่อสามัญ Black-mouth Moon
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์ซีบา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammilla sebae
ชื่อสามัญ Polinices
ชื่อท้องถิ่น หอยขาว หอยดาว หอยนางชี หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammilla simiae
ชื่อสามัญ Monkey Sand Shell; Simi Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์แมงมุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Natica arachnoidea
ชื่อสามัญ Spider Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Natica schepmani
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Natica stellata
ชื่อสามัญ Starry moon snail
ชื่อท้องถิ่น หอยวงศ์พระจันทร์ลายวัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Natica vitellus
ชื่อสามัญ Calf/(Red) Banded/Yolk Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยขาว หอยดาว หอยนางชี หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naticarius alapapilionis
ชื่อสามัญ Butterfly Moon
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naticarius onca
ชื่อสามัญ China Moon Snail; Chestnut Sand Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naticurius vestita
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neverita josephinia
ชื่อสามัญ Josephine's Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์ตีนช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neverita peselephanti
ชื่อสามัญ Elephant's Foot Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Notocochils antoni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์ลายเสือ หอยตะกาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paratectonatica tigrina
ชื่อสามัญ Tiger moon snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polinices aurantius
ชื่อสามัญ Golden/Orange/Fleming's Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polinices albumen
ชื่อสามัญ Egg-white Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polinices didyma
ชื่อสามัญ Bladder moon snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polinices lacteus
ชื่อสามัญ (Caribbean) Milk/White Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์ธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polinices mammilla
ชื่อสามัญ White Natica; Pear-shaped/White Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sinum neritoideum
ชื่อสามัญ Nerite-like Ear/Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยพระจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tanea lineata
ชื่อสามัญ Lined Moon Snail; Lined Sand Snail
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดถั่วเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clithon coronatus
ชื่อสามัญ Coronate Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดถั่วเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clithon oualaniense
ชื่อสามัญ Guamanian/Dubious Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดถั่วเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clithon peguense
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดถั่วเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clithon pulchellum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดถั่วเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clithon retropictum
ชื่อสามัญ Brackish water snail
ชื่อท้องถิ่น หอยลายเกอริน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neripteron bensoni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยฟันกระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita albicilla
ชื่อสามัญ Ox-palate/Tubercular Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนนลายขีด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita balteata
ชื่อสามัญ Lined/Lineate Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนนลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita chamaeleon
ชื่อสามัญ Chameleon/Changeable Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนนเกลียวลึก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita costata
ชื่อสามัญ Costate/Ribbed Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita histrio
ชื่อสามัญ Scaly nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนนดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita nigrita
ชื่อสามัญ Sculptured Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita oryzarum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita picea
ชื่อสามัญ Pitchy Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนนยอดราบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita planospira
ชื่อสามัญ Flat-spired Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนนร่องลึกขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita plicata
ชื่อสามัญ Plicate Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนนเปลือกมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita polita
ชื่อสามัญ Polished/Polite Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนนลายคลื่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerita undata
ชื่อสามัญ Waved/Undate Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neritina pulligera
ชื่อสามัญ Dusky Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยลายดำขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vittina turrita
ชื่อสามัญ Turreted Nerite
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Agaronia gibbosa
ชื่อสามัญ Gibbous/Fat Olive
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Agaronia johnkochi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oliva keeni
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุมปากแดง หอยเบี้ยม้วนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oliva miniacea
ชื่อสามัญ Pacific/Red-mouth/Gold-mouth Olive
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุมเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oliva oliva
ชื่อสามัญ Common Olive
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oliva pacifica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oliva reticularis
ชื่อสามัญ Netted Olive
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oliva sericea
ชื่อสามัญ Orange-mouth Olive
ชื่อท้องถิ่น หอยกระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oliva vidua
ชื่อสามัญ Black/Moor Olive
ชื่อท้องถิ่น หอยไข่หัวท้ายปุ่มขอบม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calpurnus verrucosus
ชื่อสามัญ Umbilical Egg Shell; Warty/Little Egg Cowry
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colcarovula longirostrata
ชื่อสามัญ Long-snouted Volva
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyphoma gibbosum
ชื่อสามัญ (Common) Flamingo Tongue
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jenneria pustulata
ชื่อสามัญ Jenner's/Pustulate Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยโข่งนางชี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ovula ovum
ชื่อสามัญ Common egg cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยคันธนูปลายงอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phenacovolva birostris
ชื่อสามัญ Double-snouted Volva
ชื่อท้องถิ่น หอยคันธนูจิ๋วสีกุหลาบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phenacovolva rosea
ชื่อสามัญ Rosy/Double-snouted/Tokio's Volva; Gorgonian Spindle Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยคันธนูโคดิโอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phenacovolva tokioi
ชื่อสามัญ Tokio's Volva; Gorgonian Spindle Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยคันธนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Volva volva habei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fanus ater
ชื่อสามัญ Brackish water snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Patella depressa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Patella ulyssiponensis athletic
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Patella ulyssiponensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Patella vulgata forma secernenda
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Patina pellucida forma pellucida
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutellastra argenvillei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutellastra argenvillei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutellastra flexuosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกจีนลายเต่า หอยฝาชี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cellana testudinaria
ชื่อสามัญ Common Turtle Limpet; Tortoise Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Distorsio anus
ชื่อสามัญ Common Distorsio; Old Lady; Old Woman
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Distorsio reticularis
ชื่อสามัญ reticulate distorsio
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phasianella australis
ชื่อสามัญ Australian Pheasant; Painted Lady
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansonia cf. iredalei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cantharus erythrostoma
ชื่อสามัญ Red-mouthed Goblet/Buccinum
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clivipollia fragaria
ชื่อสามัญ Strawberry Goblet
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clivipollia pulchra
ชื่อสามัญ Beautiful Goblet
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina spica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fossarus trochlearis
ชื่อสามัญ Flame Pisania
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hinea fasciata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hinea inepta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hinea zonata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hinea zonata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเปลือกหนาธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Planaxis sulcatus
ชื่อสามัญ Sulcate Planaxis; Ribbed/Furrowed Clusterwink
ชื่อท้องถิ่น หอยเปลือกหนาสีคล้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Supplanaxis niger
ชื่อสามัญ Black-brown Planaxis
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gyraulus cf. siamensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plesiotrochus unicinctus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plesiotrochus pagodiformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงลาย หอยขี้นก หอยขี้กา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithidea (Cerithidea) charbonnieri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงลาย หอยขี้นก หอยขี้กา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithidea (Cerithidea) weyersi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงลาย หอยขี้นก หอยขี้กา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithidea balteata
ชื่อสามัญ Brackish-water
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงลาย หอยขี้นก หอยขี้กา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithidea cingulata
ชื่อสามัญ Girdled horn shell
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงยอดทู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithidea obtusa
ชื่อสามัญ Obtuse Horn Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงลาย หอยขี้นก หอยขี้กา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithidea quoyii
ชื่อสามัญ Quadrate horn shell
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงฟิลิปปินส์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithidea rhizophorarum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงลาย หอยขี้นก หอยขี้กา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cerithideopsilla cingulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเจดีย์ปากแหว่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Faunus ater
ชื่อสามัญ Black Faunus
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงปีกใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pirenella alata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงลาย หอยขี้นก หอยขี้กา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pirenella cingulata
ชื่อสามัญ Girdled Horn Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงปีกเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pirenella microptera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยขี้กา หอยหลักควาย หอยขี้ค้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Telescopium telescopium
ชื่อสามัญ Telescope Shell/Creeper; Mud Whelk
ชื่อท้องถิ่น หอบจุ๊บแจงป่าเลน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Terebralia palustris
ชื่อสามัญ Giant mangrove whelk
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงบึง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Terebralia sulcata
ชื่อสามัญ Sulcate Swamp Cerith
ชื่อท้องถิ่น หอยจุ๊บแจงบึง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Terebralia trisulcatus
ชื่อสามัญ (Northern)Mud Creeper
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ptychobela nodulosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ptychobela vexillum
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Firoloida desmarestia
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babella gloria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babella mariellaeformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachystomia bipyramidata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysallida pura
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Herviera gliriella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Longchaeus maculosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mumiola tessellata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odetta tenpeii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odostomia sperabilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oscilla perfelix
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oscilla tricordata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parthenina affectuosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parthenina pagodula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyramidella acus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเจดีย์ หอยปิระมิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyramidella dolabrata
ชื่อสามัญ Giant Atlantic/Dolabrate/Terebella/Ringed Pyram
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyrgiscus hataianus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyrgiscus yoritomoi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyrgulina consobrina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyrgulina pupaeformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ rabecula jeffreysiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Toscilla voorwindei
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trabecula truncatelliformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbonilla curta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbonilla fulvizonata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbonilla gloriamishimana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbonilla gradata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbonilla lactea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemilienardia apiculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudodaphnella barnardi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudodaphnella tincta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thatcheria mirabilis
ชื่อสามัญ Japanese Wonder Shell; Miraculous Thatcheria
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Alvania ogasawarana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Frigidoalvania asura
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lucidestea mundula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rissoina ambigua
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rissoina angasii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rissoina sculptilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rissoina tornatilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rissoina villica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rostellariella delicatula
ชื่อสามัญ Delicate Tibia
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tenuitibia martinii
ชื่อสามัญ Martini's Tibia
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tibia fusus
ชื่อสามัญ Spindle; Shin-bone Tibia
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tibia insulaechorab
ชื่อสามัญ Arabian Tibia
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lucidestea mundula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Finella pupoides
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Finella purpureoapicata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Finella rufocincta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scaliola arenosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scaliola bella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scaphander lignarius
ชื่อสามัญ Woody/Wood-Grained Canoe Bubble
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sinezona plicata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Siphonaria laciniosa
ชื่อสามัญ Jagged False Limpet; Blackish/Flattened Siphon Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aliger gigas
ชื่อสามัญ True conchs
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Labiostrombus epidromis
ชื่อสามัญ Swan Conch; Sail Stromb
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laevistrombus canarium
ชื่อสามัญ Dog/Yellow Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laevistrombus turturella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเล็บมือนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lambis millepeda
ชื่อสามัญ True conchs
ชื่อท้องถิ่น หอยแมงป่องอันดามัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lambis scorpius indomaris
ชื่อสามัญ True conchs
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ซามาร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tridentarius dentatus
ชื่อสามัญ Samar Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปากผาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canarium labiatum
ชื่อสามัญ Labiate Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปากดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canarium urceus
ชื่อสามัญ Little Bear Conch; Pitcher-shaped Stromb
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์มอริเทียส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conomurex decorus
ชื่อสามัญ Mauritian Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์แดง สตรอเบอรี่ หอยตากวาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Conomurex luhuanus
ชื่อสามัญ Strawberry/Blood-mouthed/Red-mouthed Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปากลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dobmena plicata f. pulchella
ชื่อสามัญ Plicate Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolomena hickeyi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolomena labiosa
ชื่อสามัญ Thick Lipped/Lip Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolomena marginata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolomena variabilis f' apicatus
ชื่อสามัญ Variable/Maculate Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ยอดสูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Doxander vittatus
ชื่อสามัญ Vitate/Turrid/Riband-marked Conchs
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euprotomus aratrum
ชื่อสามัญ Plough Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpago arthriticus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Harpago chiragra
ชื่อสามัญ Chiragra Spider Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปีก นางฟ้าเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Labiostrombus epidromis
ชื่อสามัญ Swan Conch; Sail Stromb
ชื่อท้องถิ่น หอยชักตีน หอยสังข์แกลบ หอยสังข์กระโดด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Laevistrombus canarium
ชื่อสามัญ Dog/Yellow Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยเล็บมือนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lambis crocata
ชื่อสามัญ Orange Spider Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยเล็บมือนางขาว หอยมือผี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lambis lambis
ชื่อสามัญ Common/Smooth Spider Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lambis pilsbryi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยแมงป่อง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lambis scorpius
ชื่อสามัญ Lesser Scorpion (Spider) Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปีก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lambis truncata
ชื่อสามัญ Giant/Truncate Spider Conch; Wild Vine Root
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lentigo lentiginosus
ชื่อสามัญ Silver Lip; Sliver/Freckled Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lentigo pipus
ชื่อสามัญ Butterfly/Elegant Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Margistrombus marginatus
ชื่อสามัญ Marginate Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Margistrombus robustus
ชื่อสามัญ Solid Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์หลากลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ministrombus variabilis
ชื่อสามัญ Variable/Maculate Conch
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปีกนางฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mirabilistrombus listeri
ชื่อสามัญ Lister's Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sinustrombus latissimus
ชื่อสามัญ Widest(-mouth) Pacific/Heavy Frog Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strombus mutabilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strombus pugilis
ชื่อสามัญ W Indian Fighting Conch
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Terebellum terebellum
ชื่อสามัญ Terebellum Conch; Little Auger
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tibia curta
ชื่อสามัญ Indian Tibia
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tricornis sinuatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Munditiella ammonoceras
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Skeneopsis planorbis
ชื่อสามัญ Flat Skenea
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stenothyra maculate
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stenothyra monilifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stenothyra ventricosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเจดีย์ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxymeris maculata
ชื่อสามัญ Marlinspike; Roosevelt's/Big/Spotted Auger
ชื่อท้องถิ่น หอยเจดีย์ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Terebra guttata
ชื่อสามัญ (White) Spotted Auger
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melanoides tuberculata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sermyla riquetii
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarebia granifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Malea ringens
ชื่อสามัญ (Great) Grinning Tun
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tonna boucheti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tonna chinensis
ชื่อสามัญ China Tun
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepidochitona cinerea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acteocina exilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acteocina fusiformis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acteocina gordonis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aclophora xystica
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriophora cnodax
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriophora fusca
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriophora iniqua
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriophora monilifera
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriophora ustulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Costatophora iniqua
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Costatophora pallida
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Iniforis albogranosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Iniforis malvacea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Iniforis progressa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mastonia clavata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mastonia millepunctata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mastonia papillata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mastonia rubra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mastonia rubra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mastonia squalida
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mastonia thetis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mastoniaeforis speciosa
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monophorus atratus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monophorus monachus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monophorus nitidus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monophorus puniceus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nanaphora triticea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Obesula levukensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Obesula turricula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Subulophora subfenestra
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Viriola cancellata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Viriola tricincta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calliostoma zizyphinus forma conuloides
ชื่อสามัญ Painted/European Painted/Common Top Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clanculus cognatus
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gibbula magus
ชื่อสามัญ Great/Painted Top Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Molilea cf. belcheri
ชื่อสามัญ Belcher's Top Shell/Gibbula
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phorcus lineatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Steromphala pennanti
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Steromphala umbilicalis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stomatella impertusa
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Synaptocochlea pulchella
ชื่อสามัญ Top shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syrinx aruanus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbinella fusus
ชื่อสามัญ Channeled Tun
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbinella pyrum
ชื่อสามัญ Indian/Common/Great Rapa Chank
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbinella pyrum f. napus
ชื่อสามัญ Great Indian Chank
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vasum turbinellus
ชื่อสามัญ Common Pacific Vase; Horned Heavy Whelk
ชื่อท้องถิ่น หอยตาเสือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Angaria delphinus
ชื่อสามัญ Angarian Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยดาวแปซิฟิก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astralium haemotragum
ชื่อสามัญ Pacific Star Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astraea heliotropium
ชื่อสามัญ Sunburst Star Turban; Circular Saw Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astralium provisorium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Guildfordia yoka
ชื่อสามัญ Yoka Star Turban
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo heterocheilus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Truncatella pfeifferi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Philbertia (Pseudodaphnella) excellens
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Philbertia (pseudodaphnella) tineta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นปักผมอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lophiotoma indica
ชื่อสามัญ Indian Turrid
ชื่อท้องถิ่น หอยมวนพลูธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turritella terebra
ชื่อสามัญ Screw Screw Shell; Auger; Great Screw Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยมวนพลูสันคม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turritella duplicata
ชื่อสามัญ Indian Purple/Duplicate Screw Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยเปลืกบาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Macromphalus styliferinus
ชื่อสามัญ Vanikoros
ชื่อท้องถิ่น หอยหนอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Petaloconchus glomeratus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยหนอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Petaloconchus renisectus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thylacodes colubrinus
ชื่อสามัญ Blackish Worm Snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thylacodes variabilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thylaeodus rugulosus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Circulus novemcarinatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudoliotia asteriscus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudoliotia reeviana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Filopaludina martensi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Filopaludina martensi martensi
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยจุกพราหมณ์ หอยสังข์จุกพราหมณ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbiola vespertilio
ชื่อสามัญ Bat Volute
ชื่อท้องถิ่น หอยจุกพราหมณ์ หอยสังข์จุกพราหมณ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbiola nobilis
ชื่อสามัญ Noble Volute
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ericusa papillosa
ชื่อสามัญ Marbled/Papillose Volute
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนาน หอยตาล หอยแตงโม หอยสังข์ทะนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melo amphora
ชื่อสามัญ Giant/(Australian) Baler; Melon
ชื่อท้องถิ่น หอยทะนาน หอยตาล หอยแตงโม หอยสังข์ทะนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melo melo
ชื่อสามัญ Indian Volute; Melo
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bittinella hiloensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandalosia ephamilla
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandalosia subulata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zebina isolata
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยแก้ว หอยเบี้ยนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monetaris annulus annulus
ชื่อสามัญ Gold ringer Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยกวางดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eotrivia pedicularis
ชื่อสามัญ Lamarck's Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยสีเทาจุดน้ำตาลตัวกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erronea pallida
ชื่อสามัญ Pallid/Pale Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยฟันดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficadusta pulchella pulchella
ชื่อสามัญ Bueautiful Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยท้องดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leporicypraea talpa
ชื่อสามัญ Mole Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยเสือแปลก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mauritia scurra scurra
ชื่อสามัญ Jester/Mouse Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยข้างดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria erosa erosa
ชื่อสามัญ Gnawed/Eroded/Erose Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยข้างดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria erosa
ชื่อสามัญ Gnawed/Eroded/Erose Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยสี่ตาหลังฝ้าขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria gangranosa
ชื่อสามัญ Cowrie
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลามาร์ค
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria lamarckii
ชื่อสามัญ Lamarck's Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยกวางดาวเผือก เบี้ยลายจุดขาวเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Naria miliaris
ชื่อสามัญ Millet/Inocellate/Miliaris/Military Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยผิวมะกรูด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nucleolaria nucleus
ชื่อสามัญ Kernel/Nut/Hard-rusted/Nucleus Cowry
ชื่อท้องถิ่น หอยเบี้ยลายซิกแซก เบี้ยทางมะพร้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Palmadusta ziczac ziczac
ชื่อสามัญ Zigzag Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยกัตตาต้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Perisserosa guttata
ชื่อสามัญ Great Spotted/Drop Covered Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยจิ๋วน้ำตาลหัวท้ายม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Purpuradusta microdon
ชื่อสามัญ Tiny-Teeth Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยเมล็ดถั่ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pustularia cicercula
ชื่อสามัญ Lienard's Chick-pea Cowry
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยทับทิมทิง เบี้ยเหลือง หอยเบี้ยเมล็กลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pustularia globulus
ชื่อสามัญ Short-Beaked Globulus/ Globular Cowryt
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยทับทิมทิง เบี้ยเหลือง หอยเบี้ยเมล็กลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pustularig globulus globulus
ชื่อสามัญ Short-Beaked Globulus/ Globular Cowryt
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยเนื้อแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Talostolida teres
ชื่อสามัญ Tapering Cowry/ Teres Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยเนื้อแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Talostolida teres teres
ชื่อสามัญ Tapering Cowry/ Teres Cowrie
ชื่อท้องถิ่น เบี้ยหน้าดำ เบี้ยท้องดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Talparia talpa Phos roseatus
ชื่อสามัญ Mole/Talpa/Chocolate Banded Cowry
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora ruppellii
ชื่อสามัญ Keyhole Limpet
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pachymelania byronensis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littorina saxatilis
ชื่อสามัญ Rough Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chicoreus capucinus
ชื่อสามัญ Mangrove Murex
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nucella lapillus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocinebrellus inornatus
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tritia neritea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอนเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius albescens
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euspira nitida
ชื่อสามัญ Common/Poli's/Alder's Necklace Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polinices mammilla
ชื่อสามัญ White Natica; Pear-shaped/White Moon Snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cingulina laticingula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Herviera gliriella
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Odostomella opaca
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oscilla perfelix
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rissoina plicatula
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rissoina scolopax
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phosinella pura
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยนมสาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Steromphala cineraria
ชื่อสามัญ

ชื่อสามัญ

ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica maxima
ชื่อสามัญ Partridge Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญกระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica perdix
ชื่อสามัญ Partridge Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ หอยเวียนธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica perspectiva
ชื่อสามัญ Clear Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Architectonica picta
ชื่อสามัญ Clear Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus areola
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus fenestratus
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus implexus
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus infundibulifeormis
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยขวัญเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliacus variegatus
ชื่อสามัญ Sundial
ชื่อท้องถิ่น หอยหวาน หอยพราน หอยเทพรส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia ambulacrum
ชื่อสามัญ Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยหวาน หอยแค หอยพราน หอยเทพรส
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia areolata
ชื่อสามัญ Spotted Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยตุ๊กแก หอยหูกระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia lutosa
ชื่อสามัญ Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยหมาก หอยตุ๊กแก หอยหูกระต่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia spirata
ชื่อสามัญ Spiral Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยตุ๊กแกชั้นโซมาเรีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia valentiana
ชื่อสามัญ Valentine's Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยตุ๊กแก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Babylonia zeylanica
ชื่อสามัญ Babylon
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pollia fumosa
ชื่อสามัญ Smoky goblet
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pollia rubiginosa
ชื่อสามัญ Smoky goblet
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cantharus tranquebaricus
ชื่อสามัญ Smoky goblet
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pollia undosa
ชื่อสามัญ Smoky goblet
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitrella scripta
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina mendicaris
ชื่อสามัญ Striped engina,  Bumble bee snail
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Metula metulina
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Columbraria obscura
ชื่อสามัญ Obscure dwarf triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubraria muricata
ชื่อสามัญ Maculated Dwarf Triton
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Kanamarua adonis
ชื่อสามัญ Vampire Shells
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina armillata
ชื่อสามัญ Neptunes, Whelks and Allies
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina lineata
ชื่อสามัญ Banded Engina
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina phasinola
ชื่อสามัญ Neptunes, Whelks and Allies
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina zonalis
ชื่อสามัญ Neptunes, Whelks and Allies 
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Engina alveolata
ชื่อสามัญ Handsome engina
ชื่อท้องถิ่น หอยลูกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pisania ignea
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassaria pusilla
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassaria sinensis
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius wanneri visayensis
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius acuminatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius alescens
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius arcularis
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius caelatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius comptus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius concinnus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius conoidalis
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius coronatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius crebricostatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius crematus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius dorsatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius foveolatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius globosus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius graphiterus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius hirtus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius horridus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius jacksonianus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius livescens
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius macrocephalus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius miersites
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius niger
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius nodifer
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius olivaceus
ชื่อสามัญ Olive Nassa
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius optimus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius protrusidens
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius pseudoconcinnus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius psila
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius pullus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius pusilla
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius splendidulus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius dorsatus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยปิ่นกลัดผม หอยเลน หอยเนสซ่า หอยปากหนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nassarius venustus
ชื่อสามัญ Mud Shells, Basket Shells, Nassa, Dog Whelks
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phos roseatus
ชื่อสามัญ Rosy roseatus
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phos sculptilis
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยมะเฟืองเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phos senticosus
ชื่อสามัญ Pacific phos
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euplica scripta
ชื่อสามัญ Dotted dove shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euplica deshayesii
ชื่อสามัญ Dove Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Euplica varians
ชื่อสามัญ Dove Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mokumea albovittata
ชื่อสามัญ Mokumea
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paradalinops testudinaria
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pictocolumbella ocellata
ชื่อสามัญ Lightning Dove Shell
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strombina turrita
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดพุทธา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zafra troglodytes
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดพุทธา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zafra hervieri
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยเม็ดพุทธา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zafra pumila
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemifusus colosseus
ชื่อสามัญ Colossal False Fusus
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brunneifusus ternatanus
ชื่อสามัญ Ternate False Fusus
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปุ่มเกลียวเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Volegalea cochlidium
ชื่อสามัญ Spiral melongena
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปุ่มเกลียวเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pugilina cochlidium
ชื่อสามัญ Spiral melongena
ชื่อท้องถิ่น หอยสังข์ปุ่มเกลียวเวียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pugilina ternatana
ชื่อสามัญ Spiral melongena
ชื่อท้องถิ่น หอยรังนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora cyathulum
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยรังนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora funiculata
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบสัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora quadriradiata
ชื่อสามัญ Radially-ribbed keyhole limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora mus
ชื่อสามัญ Mouse keyhole limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora sieboldii
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora subcalyculata
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบรู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora tricaonica
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบรู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora reevei
ชื่อสามัญ Cat's Ear Cassidula
ชื่อท้องถิ่น หอยรูกุญแจ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diodora rueppellii
ชื่อสามัญ Rüppell's keyhole limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบปากแหว่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emarginula crassicostata
ชื่อสามัญ Thick Emarginula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emarginula exima
ชื่อสามัญ Slipper Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Montfortula fujitai 
ชื่อสามัญ Slipper Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบสี่สัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emarginula puncticulata
ชื่อสามัญ Limpets
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Emarginula retecosa
ชื่อสามัญ Limpets
ชื่อท้องถิ่น หอยโล่จีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutus sinensis
ชื่อสามัญ Chinese Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยโล่ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scutus unguis
ชื่อสามัญ Hoof Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบยอดโค้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Montfortista panhi
ชื่อสามัญ Panh's Emarginula
ชื่อท้องถิ่น หอยงอบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemitoma octoradiata
ชื่อสามัญ Limpets
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊กจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calyptrea chinesis
ชื่อสามัญ Chinese hat
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmauius extinctorium
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ergaea walshi
ชื่อสามัญ Walsh's/Eastern White Slipper Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea equestris
ชื่อสามัญ False cup-and-saucer
ชื่อท้องถิ่น หอยหมวกเจ๊ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea hipponiciformis
ชื่อสามัญ False cup
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Puludinellassiminea
ชื่อสามัญ Brackish Mud Snails
ชื่อท้องถิ่น หอยก้นแหลมปุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinolittorina pascua
ชื่อสามัญ Pyram Prickly/Topped Prickly/Trochoidal Rock Winkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกปุ่มเปลือกเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinolittorina millegrana
ชื่อสามัญ Ventricose Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยถังจิ๋ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinolittorina vidua
ชื่อสามัญ Common Prickle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพรก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria articulata
ชื่อสามัญ Articulated Littorina
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกลายกระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria carinifera
ชื่อสามัญ Carinate Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria intermedia
ชื่อสามัญ Periwinkle /Littorine shell
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกปากดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria melanostoma
ชื่อสามัญ Black Mouthed Periwinkle /Widow Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria pallescens
ชื่อสามัญ Periwinkle /Littorine shell
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกป่าเลน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria scabra
ชื่อสามัญ Scabra periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริก หอยก้นแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria strigata
ชื่อสามัญ Striped Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกลายคลื่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Littoraria undulata
ชื่อสามัญ Undulate Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น หอยน้ำพริกปุ่มยอดมน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinolittorina australis
ชื่อสามัญ Noduled Littorina
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peasiella roepstorffiana
ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectarius pagodus
ชื่อสามัญ Pagoda Prickly Winkle
ชื่อท้องถิ่น หอยจานรองเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea cicatricosa
ชื่อสามัญ Hoof Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยจานรองเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea dormitoria
ชื่อสามัญ Hoof Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยจานรองเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilea tortilis
ชื่อสามัญ False cup-and-saucer
ชื่อท้องถิ่น หอยจานรองเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sabia conica
ชื่อสามัญ Hoof Shield Limpet
ชื่อท้องถิ่น หอยสีม่วง หอยม่วง หอยฟองน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Janthina umbilicata
ชื่อสามัญ Elongate Janthina / Globular/Elongate Janthina/ Glossy Violet Snail/ Purple Sea Shell/Violet Shells/ Violet Sea Snails/ Purple Sea Snails
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypermastus echinodisci
ชื่อสามัญ Eulimids
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypermastus minor
ชื่อสามัญ Eulimids
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hypermastus tenuissimae
ชื่อสามัญ Eulimids
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melanella bovicornu
ชื่อสามัญ Eulimids
ชื่อท้องถิ่น หอยดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astralium calcar
ชื่อสามัญ Wheel-like Star Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัว หอยอูด หอยมุกไฟ หอยโข่งเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astralium rhodostomum
ชื่อสามัญ Turban shell, rosemouth starshell
ชื่อท้องถิ่น หอยดาวแปซิฟิก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astraea haematraga
ชื่อสามัญ Pacific Star-shell
ชื่อท้องถิ่น หอยดาวสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astralium semicostatum
ชื่อสามัญ Half-ribbed Star shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัว หอยอูด หอยมุกไฟ หอยโข่งเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bathyliotina schepmani
ชื่อสามัญ Turban shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัว หอยอูด หอยมุกไฟ หอยโข่งเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bolma guttata
ชื่อสามัญ Sandpaper Bolma
ชื่อท้องถิ่น หอยดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bolma (Bolma) henica
ชื่อสามัญ Abyssal Bolma; Deep Sea Star Shell
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lunella cinerea
ชื่อสามัญ Smooth Moon Turban; Ash-coloured Turbo
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวปากเงินหอยอูด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo argyrostomus
ชื่อสามัญ Silver-mouth Turban
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวสีน้ำตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Turbo bruneus
ชื่อสามัญ Brown Pacific Turban
ชื่อท้องถิ่น หอยตาวัวปากเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์