ศิลปะและวัฒนธรรม

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

ฐานข้อมูล

เครื่องยาสมุนไพร

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

“การแพทย์แผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์
“การแพทย์พื้นบ้าน” หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

work by sweetie on dribbble

โด่ไม่รู้ล้ม

เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น ขับน้ำเหลืองเสีย แก้บิด แก้ท้องเสีย

กระเจี๊ยบแดง

แก้อาการขัดเบา แก้เสมหะ ขับน้ำดี ลดไข้ แก้ไอ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ/ไต


เครื่องยาสมุนไพร

ข้อมูลสมุนไพรไทยกว่า 200 ชนิด สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สรรพคุณสมุนไพร ทั้งสมุนไพรสด สมุนไพรแห้ง ภาพสมุนไพร ตำรับยา
แหล่งข้อมูลทางเภสัชวัตถุ

เพื่อให้รู้จักสรรพวัตถุของเครื่องยา ทั้ง รูป รส กลิ่น สี และชื่อยา
สรรพคุณเภสัชจากตำรับ

คัดสรรเนื้อหาจากตำรับยาไทย ตำรับยาจีน รวมถึงบัญชียาไทย แสดงถึงสรรคุณและวิธีการใช้งาน
เภสัชกรรมการประกอบยา

เพื่อช่วยในการพิจารณาว่าในตำรับยาให้ใช้ส่วนใดของตัวยา

...
กานพลู

...
ข้าวเย็น

หัวยาข้าวเย็น ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้

...
ชะลูด

...
พริกไทยดำ

...
มะขามป้อม

...
กระเจี๊ยบแดง

กระเจี๊ยบเปรี้ยว

...
โด่ไม่รู้ล้ม

...
คูน

...
กะเพราแดง

...
มะแว้งต้น