แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล
10 เรื่อง

การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมา บนหนทางของมงคลวิถี นำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน และชาติพันธุ์นั้นๆ

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีแห่พญายม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีกองข้าว
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประดิษฐาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
งานแสดงแสงสีเสียง ปราสาทสต๊กก๊อกธม ณ ปราสาทสต๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี
ขนบธรรมเนียมประเพณี
งานวันสุนทรภู่กวีโลก
ขนบธรรมเนียมประเพณี
เทศกาลผลไม้
ขนบธรรมเนียมประเพณี
งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปี