RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
พืชพรรณไม้
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของพืชพรรณไม้ ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มพรรณไม้ ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
หญ้าทะเล
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของกลุ่มหญ้าทะเล ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มหญ้าทะเล ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
สาหร่าย
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสาหร่ายทะเล ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสาหร่ายทะเล ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
  ย้อนกลับ

วงศ์ (Family)ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อท้องถิ่น

จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nypa fruticans Wurmb

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus granatum J.Koenig

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia ovata   Backer

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia alba Sm.

ชื่อท้องถิ่น

น้ำใจใคร่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax psittacorum (Lam.) Vahl

ชื่อท้องถิ่น

ลำพู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia griffithii Kurz

ชื่อท้องถิ่น

โปรงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops decandra (Griff.) W.Theob.

ชื่อท้องถิ่น

โปรงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น

มะตาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia indica L.

ชื่อท้องถิ่น

พริกนายพราน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อท้องถิ่น

ตีนนกยูง, ตีนกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora apiculata Blume

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora mucronata Lam.

ชื่อท้องถิ่น

กระดูกไก่, ก้างปลา, มะจ้ำก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sanguinolenta Blume

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera racemosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

ชื่อท้องถิ่น

สีง้ำ, จีง้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scyphiphora hydrophylacea C.F.Gaertn.

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าคาทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Enhalus acoroides (Linnaeus f.) Royle, 1839

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าเงา หรือหญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าอำพัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halophila ovalis (R.Brown) Hooker f., 1858

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cymodocea serrulata (R.Brown) Ascherson & Magnus, 1870

ชื่อท้องถิ่น

หญ้ากุยช่ายเข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halodule pinifolia (Miki) Hartog

ชื่อท้องถิ่น

หญ้ากุยช่ายทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halodule uninervis (Forssk.) Asch.

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าชะเงาเต่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson, 1871

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าเงาเเคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halophila beccarii Ascherson, 1871

ชื่อท้องถิ่น

ยอป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda coreia Buch.-Ham.

ชื่อท้องถิ่น

ชิงชี่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis micracantha DC.

ชื่อท้องถิ่น

ข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อท้องถิ่น

กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagraea fragrans Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

สวาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

มูกเตี้ย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turraea pubescens Hell. var. billardieri (DC.) Pellegr.

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายขนนกทะเลสีแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan, 1845

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายหูช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avrainvillea erecta (Berkeley) A.Gepp & E.S.Gepp, 1911

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายใบมะกรูด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halimeda macroloba Decaisne, 1841

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายเห็ดหูหนู / สาหร่ายพัด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina australis Hauck, 1887

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina sanctae-crucis Børgesen, 1914

ชื่อท้องถิ่น

จิกเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barringtonia asiatica (L.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

ถอบแถบเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Connarus semidecandrus Jack

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่อกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus callosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ขันทองพยาบาท

ชื่อวิทยาศาสตร์

Suregada multiflora (A.Juss) Baill.

ชื่อท้องถิ่น

สมัดใบใหญ่, สีสม, หัสคุณ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena excavata Burm. f.

ชื่อท้องถิ่น

บอระเพ็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

ชื่อท้องถิ่น

ยางกราด, สะแบง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus intricatus Dyer

ชื่อท้องถิ่น

อะราง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

กะเจียน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku

ชื่อท้องถิ่น

แคหัวหมู, แคหางค่าง, แคบิด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis

ชื่อท้องถิ่น

ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hopea odorata Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

มะม่วงหังแมงวัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buchanania lanzan Spreng.

ชื่อท้องถิ่น

ช้างน้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ชื่อท้องถิ่น

มะดูก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Siphonodon celastrineus Griff.

ชื่อท้องถิ่น

ไฮ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus geniculata Kurz var. insignis (Kurz) C.C. Berg

ชื่อท้องถิ่น

โมกมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อท้องถิ่น

แจง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maerua siamensis (Kurz) Pax

ชื่อท้องถิ่น

แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylia xylocarpa (Roxb.) W.Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen

ชื่อท้องถิ่น

พรวด, โทะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.

ชื่อท้องถิ่น

เถาเปรี้ยว, เครืออีโกย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ampelocissus martinii Planch.

ชื่อท้องถิ่น

ติ้วขาว, ติ้วส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook. f. ex Dyer

ชื่อท้องถิ่น

สามสิบ, สามร้อยราก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagus racemosus Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ลำไยเครือ, ลำไยเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dimocarpus longan Lour. var. obtusus (Pierre) Leenh.

ชื่อท้องถิ่น

สมอพิเภก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

กะหนาย, ขนาน, จำปีแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterospermum littorale Craib

ชื่อท้องถิ่น

ผักเขียด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria vaginalis (Burm.f.) C. Presl ex Kunth var. vaginalis

ชื่อท้องถิ่น

ผักตบไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata

ชื่อท้องถิ่น

พลองเหมือด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon edule Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

กระแท่ง, อีรอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudodracontium lacourii (Linden & Andre) N.E.Br.

ชื่อท้องถิ่น

เสม็ดขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melaleuca cajuputi Powell

ชื่อท้องถิ่น

ปอเจี๋ยน, แสลงพัน, เสี้ยวเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phanera bracteata Benth.

ชื่อท้องถิ่น

กระทิง, สารภีทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calophyllum inophyllum L.

ชื่อท้องถิ่น

มะไฟแรด, เคาะหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.

ชื่อท้องถิ่น

พรหมตีนสูง, ว่านขันหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaonema simplex (Blume) Blume

ชื่อท้องถิ่น

ไกรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

เข็มแดงป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora lobbii King & Gamble

ชื่อท้องถิ่น

ปลาไหลเผือก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurycoma longifolia Jack

ชื่อท้องถิ่น

ตาไก่ใบกว้าง, ตาเป็ดตาไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia crenata Sims var. crenata

ชื่อท้องถิ่น

ยาขโมย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseuderanthemum longistylum J.B. Imlay

ชื่อท้องถิ่น

ฝนแสนห่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.

ชื่อท้องถิ่น

เท้ายายม่อม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze

ชื่อท้องถิ่น

เอื้องหมายนา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D. Specht

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางหูช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guettarda speciosa L.

ชื่อท้องถิ่น

เทียนเล , เทียนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst.

ชื่อท้องถิ่น

ไผ่ลำมะลอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa longispiculata Gamble & Brands

ชื่อท้องถิ่น

เฟิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Taenitis blechnoides (Willd.) Sw.

ชื่อท้องถิ่น

บาหยาเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson subsp. micrantha (Nees) Ensermu

ชื่อท้องถิ่น

หนามแน่ดงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia similis Craib


ชื่อสามัญ

ชื่อท้องถิ่น

จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nypa fruticans Wurmb

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus granatum J.Koenig

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia ovata   Backer

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia alba Sm.

ชื่อท้องถิ่น

น้ำใจใคร่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax psittacorum (Lam.) Vahl

ชื่อท้องถิ่น

ลำพู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia griffithii Kurz

ชื่อท้องถิ่น

โปรงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops decandra (Griff.) W.Theob.

ชื่อท้องถิ่น

โปรงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น

มะตาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia indica L.

ชื่อท้องถิ่น

พริกนายพราน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อท้องถิ่น

ตีนนกยูง, ตีนกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora apiculata Blume

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora mucronata Lam.

ชื่อท้องถิ่น

กระดูกไก่, ก้างปลา, มะจ้ำก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sanguinolenta Blume

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera racemosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

ชื่อท้องถิ่น

สีง้ำ, จีง้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scyphiphora hydrophylacea C.F.Gaertn.

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.

ชื่อท้องถิ่น

ยอป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda coreia Buch.-Ham.

ชื่อท้องถิ่น

ชิงชี่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis micracantha DC.

ชื่อท้องถิ่น

ข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อท้องถิ่น

กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagraea fragrans Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

สวาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

มูกเตี้ย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turraea pubescens Hell. var. billardieri (DC.) Pellegr.

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายขนนกทะเลสีแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan, 1845

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายหูช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avrainvillea erecta (Berkeley) A.Gepp & E.S.Gepp, 1911

ชื่อท้องถิ่น

จิกเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barringtonia asiatica (L.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

ถอบแถบเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Connarus semidecandrus Jack

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่อกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus callosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ขันทองพยาบาท

ชื่อวิทยาศาสตร์

Suregada multiflora (A.Juss) Baill.

ชื่อท้องถิ่น

สมัดใบใหญ่, สีสม, หัสคุณ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena excavata Burm. f.

ชื่อท้องถิ่น

บอระเพ็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

ชื่อท้องถิ่น

กะเจียน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku

ชื่อท้องถิ่น

แคหัวหมู, แคหางค่าง, แคบิด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis

ชื่อท้องถิ่น

ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hopea odorata Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

มะม่วงหังแมงวัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buchanania lanzan Spreng.

ชื่อท้องถิ่น

ช้างน้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ชื่อท้องถิ่น

มะดูก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Siphonodon celastrineus Griff.

ชื่อท้องถิ่น

ไฮ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus geniculata Kurz var. insignis (Kurz) C.C. Berg

ชื่อท้องถิ่น

โมกมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อท้องถิ่น

แจง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maerua siamensis (Kurz) Pax

ชื่อท้องถิ่น

แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylia xylocarpa (Roxb.) W.Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen

ชื่อท้องถิ่น

พรวด, โทะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.

ชื่อท้องถิ่น

เถาเปรี้ยว, เครืออีโกย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ampelocissus martinii Planch.

ชื่อท้องถิ่น

ติ้วขาว, ติ้วส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook. f. ex Dyer

ชื่อท้องถิ่น

สามสิบ, สามร้อยราก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagus racemosus Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ลำไยเครือ, ลำไยเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dimocarpus longan Lour. var. obtusus (Pierre) Leenh.

ชื่อท้องถิ่น

สมอพิเภก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

กะหนาย, ขนาน, จำปีแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterospermum littorale Craib

ชื่อท้องถิ่น

ผักเขียด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria vaginalis (Burm.f.) C. Presl ex Kunth var. vaginalis

ชื่อท้องถิ่น

ผักตบไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata

ชื่อท้องถิ่น

พลองเหมือด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon edule Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

กระแท่ง, อีรอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudodracontium lacourii (Linden & Andre) N.E.Br.

ชื่อท้องถิ่น

เสม็ดขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melaleuca cajuputi Powell

ชื่อท้องถิ่น

ปอเจี๋ยน, แสลงพัน, เสี้ยวเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phanera bracteata Benth.

ชื่อท้องถิ่น

กระทิง, สารภีทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calophyllum inophyllum L.

ชื่อท้องถิ่น

มะไฟแรด, เคาะหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.

ชื่อท้องถิ่น

พรหมตีนสูง, ว่านขันหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaonema simplex (Blume) Blume

ชื่อท้องถิ่น

ไกรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

เข็มแดงป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora lobbii King & Gamble

ชื่อท้องถิ่น

ปลาไหลเผือก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurycoma longifolia Jack

ชื่อท้องถิ่น

ตาไก่ใบกว้าง, ตาเป็ดตาไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia crenata Sims var. crenata

ชื่อท้องถิ่น

ยาขโมย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseuderanthemum longistylum J.B. Imlay

ชื่อท้องถิ่น

ฝนแสนห่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.

ชื่อท้องถิ่น

เท้ายายม่อม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze

ชื่อท้องถิ่น

เอื้องหมายนา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D. Specht

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางหูช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guettarda speciosa L.

ชื่อท้องถิ่น

เทียนเล , เทียนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst.

ชื่อท้องถิ่น

ไผ่ลำมะลอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa longispiculata Gamble & Brands

ชื่อท้องถิ่น

เฟิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Taenitis blechnoides (Willd.) Sw.

ชื่อท้องถิ่น

บาหยาเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson subsp. micrantha (Nees) Ensermu

ชื่อท้องถิ่น

หนามแน่ดงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia similis Craib


ชื่อท้องถิ่น

ชื่อท้องถิ่น

จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nypa fruticans Wurmb

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus granatum J.Koenig

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia ovata   Backer

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia alba Sm.

ชื่อท้องถิ่น

น้ำใจใคร่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax psittacorum (Lam.) Vahl

ชื่อท้องถิ่น

ลำพู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia griffithii Kurz

ชื่อท้องถิ่น

โปรงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops decandra (Griff.) W.Theob.

ชื่อท้องถิ่น

โปรงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น

มะตาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia indica L.

ชื่อท้องถิ่น

พริกนายพราน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อท้องถิ่น

ตีนนกยูง, ตีนกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora apiculata Blume

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora mucronata Lam.

ชื่อท้องถิ่น

กระดูกไก่, ก้างปลา, มะจ้ำก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sanguinolenta Blume

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera racemosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

ชื่อท้องถิ่น

สีง้ำ, จีง้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scyphiphora hydrophylacea C.F.Gaertn.

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าคาทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Enhalus acoroides (Linnaeus f.) Royle, 1839

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าเงา หรือหญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าอำพัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halophila ovalis (R.Brown) Hooker f., 1858

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cymodocea serrulata (R.Brown) Ascherson & Magnus, 1870

ชื่อท้องถิ่น

หญ้ากุยช่ายเข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halodule pinifolia (Miki) Hartog

ชื่อท้องถิ่น

หญ้ากุยช่ายทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halodule uninervis (Forssk.) Asch.

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าชะเงาเต่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson, 1871

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าเงาเเคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halophila beccarii Ascherson, 1871

ชื่อท้องถิ่น

ยอป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda coreia Buch.-Ham.

ชื่อท้องถิ่น

ชิงชี่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis micracantha DC.

ชื่อท้องถิ่น

ข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อท้องถิ่น

กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagraea fragrans Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

สวาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

มูกเตี้ย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turraea pubescens Hell. var. billardieri (DC.) Pellegr.

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายขนนกทะเลสีแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan, 1845

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายหูช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avrainvillea erecta (Berkeley) A.Gepp & E.S.Gepp, 1911

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายใบมะกรูด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halimeda macroloba Decaisne, 1841

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายเห็ดหูหนู / สาหร่ายพัด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina australis Hauck, 1887

ชื่อท้องถิ่น

จิกเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barringtonia asiatica (L.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

ถอบแถบเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Connarus semidecandrus Jack

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่อกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus callosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ขันทองพยาบาท

ชื่อวิทยาศาสตร์

Suregada multiflora (A.Juss) Baill.

ชื่อท้องถิ่น

สมัดใบใหญ่, สีสม, หัสคุณ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena excavata Burm. f.

ชื่อท้องถิ่น

บอระเพ็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

ชื่อท้องถิ่น

ยางกราด, สะแบง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus intricatus Dyer

ชื่อท้องถิ่น

อะราง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

กะเจียน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku

ชื่อท้องถิ่น

แคหัวหมู, แคหางค่าง, แคบิด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis

ชื่อท้องถิ่น

ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hopea odorata Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

มะม่วงหังแมงวัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buchanania lanzan Spreng.

ชื่อท้องถิ่น

ช้างน้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ชื่อท้องถิ่น

มะดูก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Siphonodon celastrineus Griff.

ชื่อท้องถิ่น

ไฮ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus geniculata Kurz var. insignis (Kurz) C.C. Berg

ชื่อท้องถิ่น

โมกมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อท้องถิ่น

แจง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maerua siamensis (Kurz) Pax

ชื่อท้องถิ่น

แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylia xylocarpa (Roxb.) W.Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen

ชื่อท้องถิ่น

พรวด, โทะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.

ชื่อท้องถิ่น

เถาเปรี้ยว, เครืออีโกย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ampelocissus martinii Planch.

ชื่อท้องถิ่น

ติ้วขาว, ติ้วส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook. f. ex Dyer

ชื่อท้องถิ่น

สามสิบ, สามร้อยราก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagus racemosus Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ลำไยเครือ, ลำไยเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dimocarpus longan Lour. var. obtusus (Pierre) Leenh.

ชื่อท้องถิ่น

สมอพิเภก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

กะหนาย, ขนาน, จำปีแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterospermum littorale Craib

ชื่อท้องถิ่น

ผักเขียด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria vaginalis (Burm.f.) C. Presl ex Kunth var. vaginalis

ชื่อท้องถิ่น

ผักตบไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata

ชื่อท้องถิ่น

พลองเหมือด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon edule Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

กระแท่ง, อีรอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudodracontium lacourii (Linden & Andre) N.E.Br.

ชื่อท้องถิ่น

เสม็ดขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melaleuca cajuputi Powell

ชื่อท้องถิ่น

ปอเจี๋ยน, แสลงพัน, เสี้ยวเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phanera bracteata Benth.

ชื่อท้องถิ่น

กระทิง, สารภีทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calophyllum inophyllum L.

ชื่อท้องถิ่น

มะไฟแรด, เคาะหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.

ชื่อท้องถิ่น

พรหมตีนสูง, ว่านขันหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaonema simplex (Blume) Blume

ชื่อท้องถิ่น

ไกรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

เข็มแดงป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora lobbii King & Gamble

ชื่อท้องถิ่น

ปลาไหลเผือก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurycoma longifolia Jack

ชื่อท้องถิ่น

ตาไก่ใบกว้าง, ตาเป็ดตาไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia crenata Sims var. crenata

ชื่อท้องถิ่น

ยาขโมย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseuderanthemum longistylum J.B. Imlay

ชื่อท้องถิ่น

ฝนแสนห่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.

ชื่อท้องถิ่น

เท้ายายม่อม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze

ชื่อท้องถิ่น

เอื้องหมายนา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D. Specht

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางหูช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guettarda speciosa L.

ชื่อท้องถิ่น

เทียนเล , เทียนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst.

ชื่อท้องถิ่น

ไผ่ลำมะลอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa longispiculata Gamble & Brands

ชื่อท้องถิ่น

เฟิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Taenitis blechnoides (Willd.) Sw.

ชื่อท้องถิ่น

บาหยาเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson subsp. micrantha (Nees) Ensermu

ชื่อท้องถิ่น

หนามแน่ดงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia similis Craib

-

Sootanan, P., Dumrangrojwattana, P., Chwapreecha, B., Khachonpisitsak, S., Sukparangsi, W., Tangkrock-olan, N., Rattanaseth, R., Mungkung, P., & Leelathakul, N. (2022). RSPG-Burapha: Database and Web Application of Eastern Local Resources. Burapha Science Journal, 27(3), 1490-1516.