RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
พืชพรรณไม้
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของพืชพรรณไม้ ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มพรรณไม้ ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
หญ้าทะเล
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของกลุ่มหญ้าทะเล ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มหญ้าทะเล ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
สาหร่าย
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสาหร่ายทะเล ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสาหร่ายทะเล ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
  ย้อนกลับ
วงศ์ (Family)


ชื่อท้องถิ่น

จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nypa fruticans Wurmb

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus granatum J.Koenig

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia ovata   Backer

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia alba Sm.

ชื่อท้องถิ่น

น้ำใจใคร่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Olax psittacorum (Lam.) Vahl

ชื่อท้องถิ่น

ลำพู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

ชื่อท้องถิ่น

ลำพูทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia alba Sm.

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia griffithii Kurz

ชื่อท้องถิ่น

โปรงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops decandra (Griff.) W.Theob.

ชื่อท้องถิ่น

โปรงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น

มะตาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia indica L.

ชื่อท้องถิ่น

พริกนายพราน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อท้องถิ่น

ตีนนกยูง, ตีนกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora apiculata Blume

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora mucronata Lam.

ชื่อท้องถิ่น

กระดูกไก่, ก้างปลา, มะจ้ำก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sanguinolenta Blume

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera racemosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

ชื่อท้องถิ่น

สีง้ำ, จีง้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scyphiphora hydrophylacea C.F.Gaertn.

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าคาทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Enhalus acoroides (Linnaeus f.) Royle, 1839

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าเงา หรือหญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าอำพัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halophila ovalis (R.Brown) Hooker f., 1858

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cymodocea serrulata (R.Brown) Ascherson & Magnus, 1870

ชื่อท้องถิ่น

หญ้ากุยช่ายเข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halodule pinifolia (Miki) Hartog

ชื่อท้องถิ่น

หญ้ากุยช่ายทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halodule uninervis (Forssk.) Asch.

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าใบมะกรูดขน/หญ้าเงาใส/หญ้าใบมะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halophila decipiens Ostenfeld, 1902

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าชะเงาเต่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson, 1871

ชื่อท้องถิ่น

หญ้าเงาเเคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halophila beccarii Ascherson, 1871

ชื่อท้องถิ่น

ยอป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Morinda coreia Buch.-Ham.

ชื่อท้องถิ่น

ชิงชี่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis micracantha DC.

ชื่อท้องถิ่น

ข่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streblus asper Lour.

ชื่อท้องถิ่น

กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagraea fragrans Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

สวาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

มูกเตี้ย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turraea pubescens Hell. var. billardieri (DC.) Pellegr.

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายมงกุฎหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acanthophora spicifera (M.Vahl) Børgesen, 1910

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acetabularia exigua Solms-Laubach, 1895

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acetabularia parvula Solms-Laubach, 1895

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acetabularia clavata Yamada, 1934

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amphiroa anceps (Lamarck) Decaisne, 1842

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amphiroa fragilissima (Linnaeus) J.V.Lamouroux, 1816

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amphiroa rigida J.V.Lamouroux, 1816

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anotrichium tenue (C.Agardh) Nägeli, 1862

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antithamnionella elegans (Berthold) J.H.Price & D.M.John, 1986

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายขนนกทะเลสีแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan, 1845

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asteromenia peltata (W.R.Taylor) Huisman & A.J.K.Millar, 1996

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายหูช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avrainvillea erecta (Berkeley) A.Gepp & E.S.Gepp, 1911

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avrainvillea lacerata J.Agardh, 1887

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avrainvillea obscura (C.Agardh) J.Agardh, 1887

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Blennothrix lyngbyacea (Kützing ex Gomont) Anagnostidis & Komárek, 1988

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boergesenia forbesii (Harvey) Feldmann, 1938

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boodlea composita (Harvey) F.Brand, 1904

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brachytrichia quoyi Bornet & Flahault, 1886

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bryopsis pennata J.V.Lamouroux, 1809

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calothrix crustacea Thuret ex Bornet & Flahault, 1886

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caulerpa crassifolia (C.Agardh) J.Agardh, 1873

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายขนนก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caulerpa cupressoides (Vahl) C.Agardh, 1817

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายพวงองุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caulerpa lentillifera J.Agardh, 1837

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายช่อพริกไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caulerpa racemosa var. peltata (J.V.Lamouroux) Eubank, 1944

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caulerpella ambigua (Okamura) Prud'homme & Lokhorst, 1992

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Centroceras clavulatum (C.Agardh) Montagne, 1846

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceramium aduncum Nakamura, 1950

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceramium dumosertum R.E.Norris & Abbott, 1992

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceramium flaccidum (Harvey ex Kützing) Ardissone, 1871

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceramium hanaense R.E.Norris & I.A.Abbott, 1992

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetomorpha crassa (C.Agardh) Kützing, 1845

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Champia parvula (C.Agardh) Harvey, 1853

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chlorodesmis caespitosa J.Agardh, 1887

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chondrophycus cartilagineus (Yamada) Garbary & J.T.Harper, 1998

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Codium geppiorum O.C.Schmidt, 1923

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dictyopteris delicatula J.V.Lamouroux, 1809

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dictyosphaeria cavernosa (Forsskål) Børgesen, 1932

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dictyosphaeria versluysii Weber Bosse, 1905

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dictyota cervicornis Kützing, 1859

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dictyota friabilis Setchell, 1926

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ectocarpus simpliciusculus C.Agardh, 1827

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Feldmannia indica (Sonder) Womersley & A.Bailey, 1970

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann & Hamel, 1934

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gelidiopsis intricata (C.Agardh) Vickers, 1905

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gelidiopsis scoparia (Montagne & Millardet) De Toni, 1900

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gelidiopsis variabilis (Greville ex J.Agardh) F.Schmitz, 1895

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis, 1863

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Griffithsia heteromorpha Kützing, 1863

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายใบมะกรูด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halimeda macroloba Decaisne, 1841

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Herposiphonia secunda (C.Agardh) Ambronn, 1880

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hydroclathrus clathratus (C.Agardh) M.Howe, 1920

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypnea pannosa J.Agardh, 1847

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kyrtuthrix maculans (Gomont) I.Umezaki, 1958

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leibleinia sordida (Gomont) Anagnostidis, nom. illeg. 2001

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leveillea jungermannioides (Hering & G.Martens) Harvey, 1855

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lobophora variegata (J.V.Lamouroux) Womersley ex E.C.Oliveira, 1977

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyngbya majuscula Harvey ex Gomont, 1892

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Neomeris vanbosseae M.Howe, 1909

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina antillarum (Kützing) Piccone, 1886

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายเห็ดหูหนู / สาหร่ายพัด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina australis Hauck, 1887

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายหางนกยูง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy, 1960

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina sanctae-crucis Børgesen, 1914

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peyssonnelia boergesenii Weber Bosse, 1916

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllodictyon anastomosans (Harvey) Kraft & M.J.Wynne, 1996

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocladiella caerulescens (Kützing) Santelices & Hommersand, 1997

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocladiella caloglossoides (M.Howe) Santelices, 1998

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocladiella capillacea (S.G.Gmelin) Santelices & Hommersand, 1997

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhipidosiphon javensis Montagne, 1842

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายทุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sargassum oligocystum Montagne, 1845

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sargassum polycystum C.Agardh, 1824

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sphacelaria novae-hollandiae Sonder, 1845

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sphacelaria rigidula Kützing, 1843

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sphacelaria tribuloides Meneghini, 1840

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Taenioma perpusillum (J.Agardh) J.Agardh, 1863

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tolypiocladia glomerulata (C.Agardh) F.Schmitz, 1897

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbinaria conoides (J.Agardh) Kützing, 1860

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbinaria decurrens Bory, 1828

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turbinaria ornata (Turner) J.Agardh, 1848

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Udotea papillosa A.Gepp & E.Gepp, 1911

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Valonia aegagropila C.Agardh, 1823

ชื่อท้องถิ่น

จิกเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barringtonia asiatica (L.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

ถอบแถบเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Connarus semidecandrus Jack

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่อกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus callosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ขันทองพยาบาท

ชื่อวิทยาศาสตร์

Suregada multiflora (A.Juss) Baill.

ชื่อท้องถิ่น

สมัดใบใหญ่, สีสม, หัสคุณ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena excavata Burm. f.

ชื่อท้องถิ่น

บอระเพ็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amphiroa foliacea J.V.Lamouroux, 1824

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing, 1847

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gracilaria irregularis I.A.Abbott, 1988

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gracilaria tenuistipitata C.F.Chang & B.-M.Xia, 1976

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypnea charoides J.V.Lamouroux, 1813

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina japonica Yamada, 1931

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Padina minor Yamada, 1925

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sargassum cinereum J.Agardh, 1848

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sargassum crispifolium Yamada, 1931

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายโพรง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solieria robusta (Greville) Kylin, 1932

ชื่อท้องถิ่น

สาหร่ายไส้ไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ulva intestinalis Linnaeus, 1753

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ulva prolifera O.F.Müller, 1778

ชื่อท้องถิ่น

ยางกราด, สะแบง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus intricatus Dyer

ชื่อท้องถิ่น

อะราง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

กะเจียน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku

ชื่อท้องถิ่น

แคหัวหมู, แคหางค่าง, แคบิด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis

ชื่อท้องถิ่น

ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hopea odorata Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

มะม่วงหังแมงวัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buchanania lanzan Spreng.

ชื่อท้องถิ่น

ช้างน้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ชื่อท้องถิ่น

มะดูก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Siphonodon celastrineus Griff.

ชื่อท้องถิ่น

ไฮ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus geniculata Kurz var. insignis (Kurz) C.C. Berg

ชื่อท้องถิ่น

โมกมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus racemosa L.

ชื่อท้องถิ่น

แจง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Maerua siamensis (Kurz) Pax

ชื่อท้องถิ่น

แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylia xylocarpa (Roxb.) W.Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen

ชื่อท้องถิ่น

พรวด, โทะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.

ชื่อท้องถิ่น

เถาเปรี้ยว, เครืออีโกย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ampelocissus martinii Planch.

ชื่อท้องถิ่น

ติ้วขาว, ติ้วส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook. f. ex Dyer

ชื่อท้องถิ่น

สามสิบ, สามร้อยราก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagus racemosus Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ลำไยเครือ, ลำไยเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dimocarpus longan Lour. var. obtusus (Pierre) Leenh.

ชื่อท้องถิ่น

สมอพิเภก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

กะหนาย, ขนาน, จำปีแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterospermum littorale Craib

ชื่อท้องถิ่น

ผักเขียด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria vaginalis (Burm.f.) C. Presl ex Kunth var. vaginalis

ชื่อท้องถิ่น

ผักตบไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata

ชื่อท้องถิ่น

พลองเหมือด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon edule Roxb.

ชื่อท้องถิ่น

กระแท่ง, อีรอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudodracontium lacourii (Linden & Andre) N.E.Br.

ชื่อท้องถิ่น

เสม็ดขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melaleuca cajuputi Powell

ชื่อท้องถิ่น

ปอเจี๋ยน, แสลงพัน, เสี้ยวเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phanera bracteata Benth.

ชื่อท้องถิ่น

กระทิง, สารภีทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calophyllum inophyllum L.

ชื่อท้องถิ่น

มะไฟแรด, เคาะหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.

ชื่อท้องถิ่น

พรหมตีนสูง, ว่านขันหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaonema simplex (Blume) Blume

ชื่อท้องถิ่น

ไกรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

เข็มแดงป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora lobbii King & Gamble

ชื่อท้องถิ่น

ปลาไหลเผือก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurycoma longifolia Jack

ชื่อท้องถิ่น

ตาไก่ใบกว้าง, ตาเป็ดตาไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia crenata Sims var. crenata

ชื่อท้องถิ่น

ยาขโมย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseuderanthemum longistylum J.B. Imlay

ชื่อท้องถิ่น

ฝนแสนห่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.

ชื่อท้องถิ่น

เท้ายายม่อม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze

ชื่อท้องถิ่น

เอื้องหมายนา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D. Specht

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางหูช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guettarda speciosa L.

ชื่อท้องถิ่น

เทียนเล , เทียนทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst.

ชื่อท้องถิ่น

ไผ่ลำมะลอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa longispiculata Gamble & Brands

ชื่อท้องถิ่น

เฟิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Taenitis blechnoides (Willd.) Sw.

ชื่อท้องถิ่น

ลำเทง , ผักกูดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.

ชื่อท้องถิ่น

พี้จั่น, กระพี้จั่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Millettia brandisiana Kurz

ชื่อท้องถิ่น

กระดอเย็น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salacia verrucosa Wight.

ชื่อท้องถิ่น

กระบาก, กะบาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anisoptera costata Korth.

ชื่อท้องถิ่น

กะอาม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crypteronia paniculata Blume

ชื่อท้องถิ่น

กำจัดต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.

ชื่อท้องถิ่น

กุ๊ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.

ชื่อท้องถิ่น

เข็มไอเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aidia wallichiana sensu Tirveng

ชื่อท้องถิ่น

คอเหี้ย, คอแลนเขา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xerospermum noronhianum (Blume) Blume

ชื่อท้องถิ่น

จันดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros venosa Wall. ex A.DC. var. olivacea (King & Gamble) Ng

ชื่อท้องถิ่น

จิกนมยาน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz

ชื่อท้องถิ่น

พะวา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garcinia celebica L.

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่อชิ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus botryocarpa Miq.

ชื่อท้องถิ่น

มะเมื่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnetum montanum Markgr.

ชื่อท้องถิ่น

เครือเขาลวก , ตำย่านตัวผู้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zygostelma benthami Baill.

ชื่อท้องถิ่น

มะลิดิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Geophila repens (L.) I. M. Johnst.

ชื่อท้องถิ่น

กระทุ่มนา, กระท่อมขี้หมู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil.

ชื่อท้องถิ่น

พันงูเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

ชื่อท้องถิ่น

เฟินก้านดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Adiantum flabellulatum L.

ชื่อท้องถิ่น

เฟินกีบแรด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.

ชื่อท้องถิ่น

ระกำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salacca wallichiana Mart.

ชื่อท้องถิ่น

เลือดแรด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Knema globularia (Lam.) Warb.

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่อเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus punctata Thumb.

ชื่อท้องถิ่น

สอยดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus paniculatus (Lam.) Mull. Arg.

ชื่อท้องถิ่น

ฮ่อสะพายควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sphenodesme pentandra Jack

ชื่อท้องถิ่น

แสมขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avicennia marina (Forssk.) Vierh.

ชื่อท้องถิ่น

แสมดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Avicennia officinalis L.

ชื่อท้องถิ่น

กุมาริกา, เครือเขามวก, เครือซูด ช่อมาลี ช้างงาเดียว สร้อยสุมาลี

ชื่อวิทยาศาสตร์

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่อหอม, มะเดื่อขน, มะเดื่อเตี้ย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hirta Vahl

ชื่อท้องถิ่น

แพงพวยน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ludwigia adscendens (L.) H. Hara

ชื่อท้องถิ่น

ยาขโมย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseuderanthemum longistylum J.B. Imlay

ชื่อท้องถิ่น

หมอน้อย หย้าละออง หญ้าดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.

ชื่อท้องถิ่น

กาสามปีก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex pinnata L.

ชื่อท้องถิ่น

พุดผา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gardenia collinsiae Craib

ชื่อท้องถิ่น

ตาเสือใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker

ชื่อท้องถิ่น

เต่าร้างแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caryota mitis Lour.

ชื่อท้องถิ่น

จิกใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barringtonia augusta Kurz

ชื่อท้องถิ่น

รงทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garcinia hanburyi Hook.f.

ชื่อท้องถิ่น

มะฮึก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn.

ชื่อท้องถิ่น

มะเดื่อโพลง มะเดื่อผูก ผูก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus variegata Blume

-